Linkovi

Sastanak Grupe 8 u Parizu - 2003-05-06


Ministri finansija i unutrašnjih poslova èlanica Grupe osam industrijalizovanih zemalja, koji su juèe održali sastanak u Parizu složili su se da ojaèaju saradnju u borbi protiv terorizma i drugih vrsta medjunarodnog kriminala. Iz glavnog grada Francuske, dopisnica Glasa Amerike Lisa Brajent izveštava da ministri takodje rade na razvoju visokotehnoloških liènih isprava u buduænosti:

Sjedinjene Države su postavile oktobar 2004. godine kao krajnji rok za razvoj usavršenih pasoša, u koji æe biti ugradjen specijalni sistem identifikacije u cilju smanjenja prevara. Druge èlanice grupe sedam i Rusija rade na razvoju sliènih visokotehnoloških sistema utvrdjivanja identiteta. Britanski sekretar za unutrašnje poslove, Dejvid Blanket, je izjavio na konferenciji za štampu da je brzina važna u razvoju novih zajednièkih tehnologija.

”Moramo znati kuda idemo, jer æe, u suprotnom, uvodjenje novih tehnologija i novih zahteva - ukljuèujuæi one koje upuæuju Sjedinjene Države, zapravo imati štetan efekat na brzinu putovanja, na trgovinske i komercijalne aranžmane - ne samo na putovanja pojedinaca.“

Jednodnevni ministarski sastanak pada pred samit Grupe osam u junu u Evijanu, u Francuskoj. Pored dokumenata za identifikaciju, ministri su se složili da poveæaju saradnju u borbi protiv deèije pornografije i pranja novca, pored drugih medjunarodnih zloèina. Francuski ministar za unutrašnje poslove Nikolas Sarkozi kaže da Grupa osam ima za cilj da osujeti buduæe teroristièke napade.

Buduæi terorizam je i dalje veoma realna pretnja, kaže Sarkozi i nijedna èlanica G-8 neæe uskoro popustiti u budnosti.

Amerièki Sekretar za pravosudje Džon Aškroft je bio medju onima koji su prisustvovali pariskom sastanku, kao prvi èlan kabineta predsednika Buša koji je posetio Francusku od poèetka rata u Iraku. Francusko èvrsto protivljenje ratu je ohladilo odnose sa Vašingtonom, ali francuski funkcioneri su juèe rekli da je sastanak protekao dobro.

Gospodin Aškroft æe se takodje sastati sa francuskim ministrom za pravdu Dominikom Perbenom, u cilju diskusija o statusu šest francuskih državljana koji su u pritvoru u amerièkoj mornarièkoj bazi u Guantanamo Beju. Oni su medju 600 pripadnika Talibana i Al Kaide koji su tamo pritvoreni bez sudjenja od završetka rata u Avganistanu. Džon Aškroft putuje danas u Lion, radi još jednog sastanka o kradjama iraèkih umetnièkih i arheoloških eksponata tokom rata u Iraku.

XS
SM
MD
LG