Linkovi

Spomenik žrtvama napada u Njujorku - 2003-04-29


Organizatori konkursa kažu da æe spomenik, koji æe biit podignut na imponzantnom mestu na ”nultoj taèki,“ preneti buduæim generacijama šta se desilo na tom mestu. Njujorški arhitekta Maja Lin je dizajnirala spomenik amerièkim vojnicima palim u vijetnamskom ratu, koji je postavljen u Vašingtonu. Spomenik -- zid od crnog kamena u obliku slova V sa imenima poginulih ukleasnim u njegovu površinu -- omiljena je meta turista i, naravno, ratnih veterana. Maha Lin je u 13-toèlanom žiriju koji æe odluèiti o dizajnu za spomenik u Njujorku. Ona nudi uèesnicima konkursa savet i ukazuje da bi dizajn trebalo da odrazi definicju onoga kako uèesnik doživljava svrhu spomenika uopšte.

”Uèesnici na konkursu ne treba samo da teže pobedi, veæ treba da svojim dizajnom odraze ono što stvarno misle da na tom mestu treba podiæi. Želimo da to bude jedan fantastièno dirljiv umetnièko ili arhitektonsko rešenje, ili kombinacija oba. Kandidat treba da se zapita šta za njega predstavlja taj spomenik“?

Organizatori konkursa se nadaju smelim, originalnim nacrtima. Medjutim, postoje i neke smernice: spomenik mora da se uklapa u zdanje koje æe na mestu Svetskog trgovinskog centra biti podignuto po dizajnu arhitekte Denijela Libeskinda; i moda da udovolji kriterijumima koje su postavile porodice poginulih. Èlan žirija Pola Grant Beri, èiji je suprog stradao u napadima, kaže da æe se prilikom donošenja odluke povinovati želji porodica poginulih. Predsednik agencije za obnovu donjeg Menhetna, Džon Vajthed, smatra da spomenikom treba da se oda pošta svim žrtvama napada i da se odrazi herojstvo onih koji su dali sve od sebe upokušaju da pomognu drugima.

”Spomenik neæe samo buditi seæanje na one èiji su životi izgubljeni u napadu, veæ æe velièati život kao takav. Èak i u najtežim trenutcima, herojstvo koje je došlo do izražaja 11. septembra ulilo je svima novu nadu u èoveènost i u istrajnost demokratije“.

Svaka odrasla osoba, bilo gde u svetu, ima pravo da se registruje za uèešæe na konkursu na specijalnoj veb stranici ”www.renewnyc.com“ Krajnji rok za registraciju je kraja maja. Krajem ove godine, žiri -- u èijim su redovima predstavnici iz sveta umetnosti i akademskog života, zatim žitelji Menhetna i rodjaci žrtava -- izabraæe pobednièki dizajn.

XS
SM
MD
LG