Linkovi

Bivši iraèki funkcioneri pregovaraju sa amerièkom vojskom - 2003-04-21


Najmanje sedam Iraèana sa amerièke liste najtraženijih pedeset pet èlanova vlade Sadama Huseina i užeg kruga moænika privedeno je ili se predalo. Kako navodi dopisnica Glasa Amerike iz Bagdada Lori Kasman, neki od onih koji su se predali koriste opozicioni Iraèki nacionalni kongres kao posrednika u pregovorima sa amerièkom vojskom.

Predstavnik Iraèkog nacionalnog kongresa Zaab Setna ukazuje da je Iraèki nacionalni kongres uruèio preko trideset malih satelistkih telefona mreži svojih pristalica u Iraku pre izbijanja rata i još osamdeset za vreme rata. Èlanovi te mreže održavaju telefonsku vezu sa svojim izvorima u krugovima bivše iraèke vlasti. Zaab Setna objašnjava ulogu mreže u predaji zeta Sadama Huseina ovog vikenda.

“Poslali smo pre izbijanja rata jedan satelitski telefon Sadamovom zetu i ljudima oko njega u Siriji. Nismo bili u vezi za vreme rata, ali smo je kasnije obnovili. Savetovali smo preko telefona Sadamovom zetu i njegovim ljudima da bi bilo bolje da se vrate u Irak gde æe biti predati Amerikancima koji æe osigurati da im se sudi pravedno i da se poštuju njihova prava. Predoèili smo im da je to bolje nego da provedu ceo život u bekstvu.“

Iraèki nacionalni kongres je, po reèima Setne, upotrebio istu mrežu u sluèaju Halila Ibrahima Naserija, visokog obaveštajnog oficira Sadama Huseina, koji se takodje predao i zatim bio izruèen amerièkoj vojsci. Setna istièe da su na redu drugi.

”Održavamo vezu sa jednim brojem ljudi za kojima se traga, ili nam je poznato gde se nalaze, ali ne mogu da govorim o tim liènostima jer su u toku operacije za njihovo hvatanje ili predaju.”

Iraèki nacionalni kongres, po reèima Setne, ima informacije o više od deset ljudi sa amerièke liste najtraženijih pedeset pet èlanova užeg kruga Sadama Huseina. Medju onima koje su veæ zatvorile amerièke snage nalaze se dva polubrata Sadama Huseina i bivši ministar finansija.

XS
SM
MD
LG