Linkovi

Raskoš Sadamovih palata - 2003-04-21


Veæina Iraèana je živela štedljivo, naroèito tokom dvanaestogodišnjih ekonomskih sankcija Ujedinjenih nacija. Medjutim, Sadam Husein, njegova porodica i blisku saradnici živeli su kraljevski. Amerièki vojnici su otkrili u jednoj palati svežnjeve amerièkih novèanica u ukupnoj vrednosti od šest stotina i pedeset miliona dolara. Dopisnica Glasa Amerike Lori Kasman posetila je raskošni kompleks i zabeležila sledeæe:

Prošla sam kroz masivnu kapiju od gvoždja i betona i ostavila za sobom krcate ulice Bagdada. Preda mnom se protegla široka avenija opervažena velikim zdanjima, prostranim parkovima i raskošnim vilama sa ružiènjacima i uredno potkresanom živicom. Nalik na oazu bogataša--svet porodice Sadama Huseina i njegovih lojalnih saradnika. No, za amerièkog kapetana Edvarda Balankoa -to je svet ekscesa i skrivenog blaga.

”Jedan od naših momaka je tražio motornu testeru u šupi i pomerio je jedan betonski blok i izvukao metalnu kutiju punu novih novèanica od sto dolara. Iza svakog betonsokg bloka je bila kutija sa parama, u svokoj èetiri miliona dolara. “

Amerièki vojnici su pronašli ukupno šest stoina i pedeset miliona dolara. Taj novac je prenet avionom na èuvanje u Kuvajt. Kompleks zauzima oko dvanaest kvadratnih milja. U središtu je prostrana kamena zgrada iza gvozdene kapije. Na krovu zgrade su tri biste Sadama Huseina svaka visoka sedam metara. Sadamovu glavu krasi kaciga legendarnog arapskog ratnika Salahudina. Kada se prodje ispod kamenog luka koji preseca prostrani park pred oèima sine drugi kompleks od deset zgrada u kome se, kako amerièki vojnici veruju, zabavljao zloglalasni Sadamov sin Udaj. Jedna krstareæa raketa je uništila veæi deo vile koju je Udaj verovatno korisitio.

”Našli smo foto albume u vili. Udaj je imao ruèno izradjene cigare po narudžbini, sa etiketom Havane. Našli smo takodje knjigu posetilaca, , èetrdesetak pari naoèara za sunce, marke “okli“, i slike automobila koje je Udaj poruèio preko interneta.“

Kapetan Balanko je naveo da su vojnici koji su ušli u taj kompleks posle rata takodje našli zalihe narkotika, marihuane, heroina i leka a-ze te, koji se koristi kao protiv ejdsa. Jedan bunker je još tinjao, jedan od mnogih u tom kompleksu. Amerièki vojnici koji su pretraživali drugu, veæu vilu u blizini otkrili su tunele koji vode do reke Tigar. Neki tuneli još nisu istraženi. Na drugom spratu treæe vile, kako se veruje Sadamovog ujaka, ženska odeæa je bila razasuta u, a kutije za nakit raabijene, kao da je osoba koja je tu živela morala žurno da ode. U jednoj drugoj vili, okruženoj brižljivo potkresanom živicom, amerièki vojnici su gurnuli ustranu orijentalne tepihe i položili svoju opremu na mermerni pod u dnevnoj sobi. Na zidu - portret Udaja na konju, u pozlaæenom okviru. Kapetan Balanko ukazuje da su u tom kompleksu bili smešteni i vojni oficiri i oružje. Prema njegovim reèima, droge i oružje su uklonjeni. Odeæa, igraèke, nameštaj i druge stvari prevoze se u glavno skladište gde æe biti sortirane i razdeljene siomašnima.

XS
SM
MD
LG