Linkovi

UN razmatraju ukidanje sankcija - 2003-04-18


Trenutni predsedavajuæi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, meksièki ambasador Adolfo Aguila Zinser, izjavio je da Savet bezbednosti intenzivno razmatra pronalaženje naèina za ukidanje sankcija Iraku. Iz sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku izveštava dopisnica Barbara Šecau.

Sjedinjene Države su tražile ukidanje teških ekonomskih sankcija koje su Ujedinjene nacije uvele Iraku posle invazije na Kuvajt, 1990. godine. Meðutim Rusija se usprotivila sa obrazloženjem se rezolucijom Ujedinjenih nacija o uvoðenju sankcija zahtevalo razoružavanje Iraka, a ne uklanjanje sa vlasti Sadama Huseina. Rusija ukazuje da je na inspektorima svetske organizacije da ustanove da Irak više ne poseduje oružje za masovno uništenje.

Predsedavajuæi Saveta bezbednosti, meksièki ambasador Zinser, rekao je da Sjedinjene Države tek treba da podnesu zvanièan predlog Savetu za ukidanje ekonomskih sankcija Bagdadu. On je dodao da èlanovi Saveta, duboko podeljeni oko rata u Iraku, veæ razmatraju kako da protumaèe kriterijume za ukidanje sankcija, a da pri tome saèuvaju svoje jedinstvo:

”Predstavnici èlanica Saveta bezbednosti vode intenzivne razgovore o uslovima pod kojima bi trebalo razmatrati i možda preinaèiti ili na neki drugi naèin izmeniti neke od rezolucija Saveta bezbednosti o Iraku. Ti su razgovori veoma napeti i odvijaju se baš sada“.

Ambasador Zinser je za sledeæi utorak zakazao sastanak Saveta bezbednosti, na kome æe se razmatrati buduænost programa nafta za hranu i inspekcija iraèkog naoružanja. U okviru toga, Savetu bezbednosti æe podneti izveštaj glavni inspektor za naoružanje, Hans Bliks.

Ambasador Zinser je takoðe ukazao da Savet bezbednosti mora da razmotri pitanje vojnih posmatraèa Ujedinjenih nacija na kuvajtsko-iraèkoj granici i osetljivo pitanje postizanja konsenzusa o ulozi svetske organizacije u obnovi Iraka. Tu odgovornost, kako on smatra, trebalo bi da imaju Ujedinjene nacije.

XS
SM
MD
LG