Linkovi

Ujedinjene nacije o braniocima ljudskih prava - 2003-04-14


Specijalni istražitelj Ujedinjenih nacija je saopštio da su se pretnje protiv ljudi koji rade na odbrani ljudskih prava drugih poveæale i pogoršale od teroristièkih napada u Sjedinjenim Državama 11 septembra 2001.godine. Dopisnica Glasa Amerike Liza Šlajn beleži da specijalni istražtelj kaže da su branioci ljudskih prava u svim regijama sveta predmet nasilja koje varira od pogubljenja i torture do restrikcija na njihovu slobodu izražavanja i udruživanja.

Istražitelj Ujedinjenih nacija Hina Džilani je izjavila da je od napada 11 septembra sve veæi broj zemalja usvojio zakone koje opisuje kao bezbednosne ili kontra-teroristièke mere. Medjutim, ona istièe, da su te mere veoma èesto korišæene da se i granièi rad branioca ljudskih prava i u nekim sluèajevima, cilja na same branitelje. Ona istièe da su vladine akcije, koje su prethodno mogle biti smatrane bespravnim, sada vidjene kao legitimne.

”U mnogim kontekstima, arbitrarna pritvaranja su sankcionisana zakonom. Tortura je postala nešto što može biti prihvatljivo u izvesnim situacijama. Mnoge od akcija koje su bile totalno neprihvatljive ranije postale su prihvatljive samo zato što ciljaju ili na terorsite ili na one koji su arbitrarno proglašeni teroristima.“

Tokom protekle godine, istražitelj kaže da je primila izveštaje o braniocima ljudskih prava koji su bili pogubljeni i drugima kojima je preæeno smræu, koji su otimani, premlaæivani ili arbitrarno hapšeni. Ona kaže da su paravojne grupe u izvesnom broju zemalja odgovorne za ove postupke. U mnogim sluèajevima, kaže Hina Dzzilai, paravojne snage operišu uz saradnju sa državnim snagama. Ona takodje isticce da su medju zemljama u kojima se odigravaju neke ili sve forme zastrašivanja Argentina, Kolumbija, Gvatemala, Demokratska republika Kongo, Pakistan, Sri Lanka i Zimbabve. Branilac ljudskih prava Dismas Kitenge Senga kaže da su njemu upuæene mnoge sliène pretnje. Gospodin Senga prestavlja grupu Lotus, organizaciju koja broji više od 200 branilaca ljudskih prava. Ona ima sedište u Kisanganiju, istoènoj luci Demorkatske republike Kongo, oblasti koju kontroliše pet razlièitih pobunjenièkih grupa. Gospodin Senga kaže da pobunjenici ne vide branioce ljudskih prava kao ljude koji rade za mir, veæ ih smatra direktnim izazovom njihove moæi. On je to izjavio preko prevodioca:

”Što se tièe one vrste represije kojoj smo mi izloženi, postoje pretnje smræu koje upuæjuju zvanièni mediji i kampanje klevetanja koje sprovode vlasti. Takodje restrikcije u smislu slobode kretanja. Na primer, moramo imati specijalnu dozvolu da napustimo neki grad i odemo u drugo mesto.“

Gospodin Senga dodaje da pretnje takodje upuæuju ugandske i ruandske snage koje okupiraju delove istoènog Konga. Uprkos tim rizicima, dodaje on, njegova grupa je rešena da uèini sve što može da se zavede mir u Kongu i stvori zemlja koja je zasnovana na vladavini zakona.

XS
SM
MD
LG