Linkovi

Vašington Poust osvojio Pulicerovu nagradu - 2003-04-08


U obrazloženju nagrade èlanovi odbora za dodelu Pulicerove nagrade ukazali su da su novinari Kevin Salivan i Meri Džordan razotkrili “katastofalne uslove“ u kojima se nalazi sistem kriviènog pravosudja u Meksiku i izneli detalje o tome na koji naèin to utièe na svakodnevni zivot graðana Mekisika. Administrator komiteta za dodelu Pulicerove nagrade Sig Gisler ocenio je da rizik koji su novinari preuzeli tokom istraživanja te teme predstavlja primer posveæenosti koja je doprinela nastajanju nagradejnih izveštaja.

“Potpuno je jasno, kako iz samih tekstova, tako iz obrazloženja za nominaciju, da su novinari povremeno bili izloženi velikom riziku. Odlazeæi u neke zabaèene oblasti oni su se izlagali i fizièkoj opasnosti. To je bilo isto toliko hrabro koliko i opsežno izveštavanje“.

Još jedna reportaža u èijem fokusu je Latinska Amerika nagraðena je ove godine. Novinar Los Anðeles Tajmsa Sonia Nazario nagraðena je za reportažu pod nazivom “Enrikeovo putovanje“, koja dokumentuje traganje jednog deèaka iz Hondurasa za majkom koja je emigrirala u Sjedinjene Države. Los Anðeles Tajms takoðe je nagraðen u kategoriji domaæe reportaže za tekst novinara Alana Milera i Kevina Saka o jednom amerièkom ratnom avionu pod nadimkom “The Widow maker“ - u slobodnom prevodu ”Onaj koji od žena stvara udovice“ - u èijim nesreæama je do sada poginulo 45 pilota. Sig Gisler istièe da taj tekst dokazuje da medijske kuæe još uvek rade svoj posao.

“Važno je setititi se, posebno sada kada se mediji tako èesti kritikuju, da je nakoliko od nagraðenih novinara istraživalo vrlo ozbiljne sluèajeve korupcije ili zloupotebe službenog položaja, gde smo na delu mogli videti ulogu medija kao èuvara moralnih vrednosti društva“.

Redakcija dnevnika Vol Strit Džurnal osvojila je nagradu u kategoriji analitièkog izveštavanja, zahvaljujuæi svom hronološkom praæanju korporacijskih skandala koji su potresali Sjedinjene Dražave prošle godine. Dnevnik Boston Glob osvojio je nagradu u kategoriji izveštavanja u službi javnosti, za seriju napisa o skandalima vezanim za seksulno zlostavljanje unutar katolièke crkve u Sjedinjenim Državama. Pulicerovu nagrada, koju je ustanovila Katedra za novinarstvo Univerziteta Kolumbija, dodeljuje se i u oblasti umetnosti. Meðu ovogodišnjim laureatima su Robert Karo, nagradjen za drugi tom opsežne biografije amerièkog predsednika Lindona Džonsona, i Samanta Pauer za knjigu “Prioblem iz pakla: Amerika i eri genocida“.

XS
SM
MD
LG