Linkovi

Amerièke oružane snage  zauzele  medjunarodni aerodrom “Sadam” - 2003-04-04


Amerièke snage su saopštile da su još uvek na mestimièno pružanje otpora na samom aerodromu. Medjutim danas je zamenik šefa operacija Centralne komande, general major,Vinsent Bruks, izneo novinarima u opštim crtama važnost zauzimanja aerodroma za amerièki ratni plan.

“Aerodrom nam omoguæava da uèinimo nekoliko stvari. Prvo, spreèiæemo odlazak režimskih lidera. Buduæi da je reè o aerodromu, tokom vremena mi æemo biti u stanju da ga koristimo za vazdušne operacije, kada on ponovo postane operativan. Iznad svega, saèuvali smo ga za buduæi Irak .”

General Bruks je rekao da je glavna pista aerodroma onesposobljena za sluèaj da bilo koji sadašnji rukovodioc pokuša da napusti zemlju. On je takodje rekao da su amerièke snage pronašle jedan podzemni kompleks i da nastoje da otkriju šta se nalazi u njemu. Mada je general Bruks rekao da je ubedjen da je odbrambeni obruè oko Bagdada slomljen, on je takodje upozorio da se u gradu nalaze Iraèani koji su spremni da se bore protiv koalicionih snaga. General, koji je upozorio na predstojeæe teške dana, rekao je da æe koalicionim snagama biti potrebno vremena da osvoje grad.

XS
SM
MD
LG