Linkovi

Amerièke trupe snabdevaæe se preko Turske - 2003-04-02


Sekretar Pauel je rekao da su razgovori sa turskim zvaniènicima bili plodni i korisni, a Turskoj je odao priznanje kao važnoj èlanici koalicije za obaranje iraèkog režima. Turski ministar inostranih poslova Abdulah Gul rekao je da je Turska partner u koaliciji i da je Pauelova poseta ojaèala amerièko- turske odnose. U povratku iz Turske, amerièki državni sekretar zaustaviæe se u Briselu, radi razgovora sa Funkcionerima Evropske unije i NATO-a. Sa više pojedinosti iz Luksemburga se javio dopisnik Daglas Bakšijan:

Funkcioneri Evropske unije pokušali su da umanje oèekivanja od ove posete. Pozdravljajuæi Pauelov dolazak kao važnu priliku da se èuju amerièka gledišta o posleratnom Iraku, predstavnica Evropske unije Ema Udvin upozorila je da ne treba oèekivati krupnije rezultate tih razgovora:

”Do ovog sastanka, da se razumemo, dolazi suviše rano za nas da bismo razgovarali o konkretnim planovima. Mislim da je ovo trenutak da saslušamo Amerikance i èujemo šta oni misle.“

Ema Udvin je ponovila evropsko gledište da Ujedinjene nacije moraju da odigraju glavnu ulogu u posleratnoj obnovi Iraka. Sekretar Pauel je ranije izjavio da on podržava ulogu svetske organizacije, ali je takodje jasno predoèio da æe Sjedinjene Države predvoditi u nastojanjima na ponovnoj izgradnji te zemlje po obustavi neprijateljstava. On je rekao da su Amerika i njeni koalicioni partneri preuzeli na sebe ogroman teret vodjenja rata i da æe stoga zadržati kontrolu nad razvojem stvari u buduænosti.

Pre nego što je Kolin Pauel pošao na put, predstavnik Državnog sekretarijata Rièard Bauèer je doslovce izjavio: imamo saveznike sa razlièitim gledištima i sa njima æemo razgovarati o tome. Francuska, Belgija i Nemaèka snažno se protive ratu u Iraku, dok Britanija, Španija i Portugalija podržavaju tu akciju. Sekretar Pauel æe se sastati sa delegacijom Evropske unije koju predvodi grèki ministar inostranih poslova Džordž Papandreu, kao i sa ministrima zemalja èlanica NATO-a.

Rusija je saopštila da æe se i njen ministar inostranih poslova Igor Ivanov sastati sa Pauelom u Briselu. Rusija je još jedna zemlja koja snažno kritikuje rat u Iraku.

XS
SM
MD
LG