Linkovi

UN pred obnavljanjem programa ”nafta za hranu“ - 2003-03-28


Nemaèki ambasador Ginter Pliger kaže da je, posle nedelju dana pregovora, Savet bezbednosti spreman da kasnije danas glasa o rezoluciji kojom bi se generalnom sekretaru Kofiju Ananu dala administrativna kontrola nad programom ”nafta za hranu:“

”Time se omoguæavaju neophodne promene i prilagodjavanja u programu ”nafta za hranu,“ kako bi se omoguæilo sekretarijatu i generalnom sekretaru da obnove taj program èim to situacija na terenu bude omoguæila.“

Ambasador Pliger je rekao da su diskusije bile usredsredjene na praktièna i tehnièka pitanja. Medjutim, tokom otvorene debate glavni izvor nesuglasica bila su razlièita politièka gledišta medju nekim èlanicama Saveta bezbednosti prema ratu u Iraku. Stalna èlanica Rusija, koja ima pravo veta, izrazila je svoje protivljenje. Govoreæi uz pomoæ prevodioca, ruski ambasador Sergej Lavrov rekao je Savetu da se njegova zemlja protivi onome što je nazvao pokušajima da se ”legitimizira upotreba sile protiv Iraka ili da se odgovornost za iraèki narod prebaci na Ujedinjene nacije.“

”Iako su humanitarna pitanja važna, sada nema hitnijeg posla od pokušaja da se rat zaustavi i povratka na stazu koja vodi ka politièkom rešenju u okviru Saveta bezbednosti.“

Još jedna od èlanica Saveta - Sirija - izrazila je slièno protivljenje bilo kakvoj neposrednoj amerièko-britanskoj kontroli pomenutog programa Ujedinjenih nacija u Iraku. Oèekuje se da æe generalni sekretar svetske organizacije Kofi Anan, koji se kasno juèe sastao sa britanskim premijerom Tonijem Blerom, danas objaviti poèetak najveæe humanitarne akcije koju su Ujedinjene nacije ikada preduzele, za prikupljanje više od dve milijarde dolara pomoæi za Irak. Medjutim, program ”nafta za hranu“ trenutno ima ugovore vredne skoro devet milijardi dolara za isporuku razne humanitarne pomoæi stanovnicima Iraka. Pomenuti program, koji je bio jedini izvor hrane za 60 odsto Iraèana, prekinut je uoèi izbijanja rata. Tokom debate u Ujedinjenim nacijama amerièki ambasador Džon Negroponte apelovao je na èlanice Saveta bezbednosti da prevazidju razlike u gledištima:

”Rad na donošenju ove rezolucije mora se ubrzati ostavljanjem politièkih nesuglasica po strani, ako želimo da umanjimo svaki poremeæaj programa. Doæi æe do ozbiljnih humanitarnih posledica po narod Iraka ako Savet to ne uèini.“

Tokom debate, ambasador Negroponte je u jednom trenutku napustio sednicu, pošto je iraèki ambasador Mohamed Alduri optužio Sjedinjenim Državama predvodjenu koaliciju za pokušaj istrebljenja iraèkog naroda.

XS
SM
MD
LG