Linkovi

Damjan de Krnjeviæ - Miškoviæ: ”Nemoguæe je uraditi sve istovremeno“ - 2003-03-19


D.K.M.: Sjedinjene Džave i Evropska unija bi trebalo da pokažu više razumevanja za lokalne uslove. U Srbiji postoji institucionalizacija organizovanog kriminala, kao i slobodne, mraène Miloševiæeve snage koje tumaraju Beogradom. Treba shvatiti da je nemoguæe uraditi sve i u isto vreme. Tu posebno mislim na izruèenje optuženih za ratne zloèine. Zapad je vršio pritisak na Djindjiæa da izruèuje optužene Haškom tribunalu, što je veoma nepopularno u Beogradu i neki od tih ljudi, po svemu sudeæi, odluèili su da uzmu stvari u svoje ruke.”

B.M.: Da li je Vašington zabrinut zbog moguænosti da u vlast u Srbiji uðe u vakuum - u periodu posle Djindjiæa?

D.K.M.: Postoji manja zabrinutost, koja je ipak ublažena èinjenicom da æe zvaniènici oko Ðinðiæa i druge demokratske snage u Srbiji, postiæi kompromisno rešenje i stvarno se ujediniti - kao rezultat Ðinðiæeve smrti, što je strašno i pomisliti, ali je to dobra prilika za takvo okupljanje. Sve to me podseæa na situaciju sa Džonom Kenedijem, koji, dok je bio živ, nije mogao da progura kroz Kongres nijedan od svojih programa. Posle atentata na Kenedija, njegov naslednik, potpredsednik Lindon Džonson, rekao je: gospodo, ovo je baština Džona Kenedija, ako ne uèinite ono što je on želeo, steæi æe se utisak da ste protiv Amerike. Nadam se da æe, bez obzira ko izbije na površinu politièke scene u Srbiji, sada i posle izbora, iskoristiti Ðinðiæevu baštinu da bi se sprovele reforme na ustavotvornom, pravosudnom, ekonomskom i politièkom nivou, da bi se eliminisali organizovani kriminal i antidemokratske snage u Srbiji.”

B.M.: Da li Zapad snosi neku odgovornost za atentat na premijera Ðinðiæa?

D.K.M.: U izvesnom smislu, Zapad snosi delimiènu odgovornost. Zapad je vršio preveliki pritisak na Ðinðiæa i izražavao nestrpljenje u pogledu pokušaja Ðinðiæeve vlade da se optuženi za ratne zloèine izruèe Haškom tribunalu. Stvari se, medjutim, razvijaju svojim tempom i ne mogu da se forsiraju. Ðinðiæ je èesto govorio: “Preduzeæu deset brzih koraka i - ako su sedam pogrešni, bar su tri dobra.” Na nesreæu, primoran da preduzme neke od tih koraka, Ðinðiæ je platio.”

B.M.: Premijer Djindjiæ je, izmedju ostalog, postavio pitanje konaènog statusa Kosova. Da li æe debata o stutusu Kosova biti nastavljenja?

D.K.M.: U ovom momentu, ne bi bilo realno oèekivati da æe razgovori moæi da se nastave, sve dok se situacija ne smiri i ne pohapse atentatori. Medjutim, Ðinðiæ je svakako stavio kosovsko pitanje na sto i ono sa njega više ne može da se skine. Svakako da je u srpskom nacionalnom interesu da se razgovara o kosovskoj situaciji. Beograd verovatno više neæe imati pravu vlast nad Prištinom, ali treba imati na umu da Srbija na Kosovu ima dva fundamentalna interesa: prvo, da obezbedi prava i povratak srpskih izbeglica i drugo, da obezbedi suverenitet nad srpskim spomenicima i svetim mestima, jer æemo bez toga imati kontinuiranu nestabilnost u regionu. Mislim da ljudi na Zapadu, u SAD i u Evropskoj uniji, sada shvataju da moraju da pokažu razumevanje za srpske stavove i težnje, a ne da ih žigošu kao crnu stranu jednaèine.

XS
SM
MD
LG