Linkovi

Predsednik Buš se sprema da izda naredjenje za poèetak rata - 2003-03-19


Predstavnik Bele kuæe, Ari Flajšer, kaže da predsednik Buš usko saradjuje sa vojnim planerima kako bi doneo odluku o vremenu otpoèinjanja napada na Irak. Predsednik je Sadamu Huseinu postavio krajnji rok koji istièe u jedan sat iza ponoæi po univerzalnom vremenu, u èetvrtak, da napusti vlast ili se suoèi sa invazijom pod vodjstvom SAD u cilju obaranja iraèke vlade i reazoružavanja iraèke armije. Kako se taj rok primièe, Ari Flajšer, kaže da nema indikacija da æe Sadam Husein napustiti položaj i da predsednik deluje pod pretpostavkom da æe upotreba sile biti neophodna. Predsednik Buš æe se ponovo obratiti naciji u vezi sa pitanjem upotrebe sile, ali funkcioneri Bele kuæe nisu želeli da saopšte da li æe on to uèiniti pre ili posle zapoèinjanja vojne akcije. Gsospodin Flajšer nije želeo da kaže da li æe predsednik Buš ukazati da je istekao ultimatum Sadamu Huseinu, danas u 8 sati uveèe po lokalnom vremenu u Vašingtonu.

”Veèeras u osam sati uveèe amerièki narod æe znati da je Sadam poèinio svoj poslednji akt prkosa. Predsednik Buš je zatražio od njega da napusti zemlju kako bi vojni sukob mogao da bude izbegnut. Danas u osam sati znaæemo da li je Sadam odluèio da to uèini. Nažalost, nema nagoveštaja da je on doneo takvu odluku.“

Predsednik Buš nema nikakve planirane javne nastupe, ali se sastao sa potpredsednikom, sekreterom za odbranu državnim sekretarom i drugim èlanovima svog bezbednosnog kabineta. On se takodje sastao sa gradonaèelnikom Njujorka, Majlkom Blumbergom, kako bi sa njim razmotrio poveæanu opasnost od teroristièkih napada. Blumberg je posle susreta sa predsednikom rekao da je, kako izgleda predsednik rešen da deluje.

”Predsednik je doneo odluku. On je jasno poruèio Sadamu Huseinu da mu daje rok od 48 èasova da napusti vlast ili se suoèi sa vojnom akcijom. Mislim da je u ovom trenutku rasprava okonèana.“

Predsednik Buš je poslao zvanièno obaveštenje Amerièkom kongresu da su diplomatska nastojanja da se Irak razoruža doživela neuspeh. U skladu sa rezolucijom koja ga ovlašæuje na upotrebu sile predsednik je naveo da dalja diplomatska i druga mirna sredstva ne bi bila dovoljna da se zemlja zaštiti od iraèkih pretnji. Predsednik Buš takodje istièe da bi Irak mogao da pomogne teroristima da upotrebe oružje masovnog uništenja Irak je saopštio da ne poseduje zabranjeno oružje i odbacio zahtev predsednika Buša da Sadam Husein napusti vlast.

XS
SM
MD
LG