Linkovi

Analitièari oèekuju nastavak reformi u Srbiji - 2003-03-18


Uprkos politièkoj neizvesnosti posle atentata na reformskog premijera Srbije Zorana Djindjiæa 12. ovog meseca, neki analitièari u Beogradu izražavaju optimizam da æe tempo reformi da se nastavi i da bi mogao èak i da se ubrza. O tome izveštava saradnik Glasa Amerike Beri Vud.

I Svetska banka i Medjunarodni monetarni fond naglašavaju da programi zajmova radi podrške reformama idu svojim tokom. Ekonomista Boris Begoviæ, bliski saradnik Djindjiæa, koji stoji iza reformskih mera 2001. i 2002. godine, uveren je da æe se reforme nastaviti.

“Smatram da atentat neæe zaustaviti reforme jer ima mnogo reformski nastrojenih ljudi u ovoj zemlji. Ima mnogo mladih ljudi koji veruju u reforme, koji veruju u novu svetlu buduænost Srbije i koji veruju da je ta buduænost njihova buduænost. Stoga smatram da je politièka snaga proreformskih snaga ovih dana mnogo veæa nego što bi mogla izgledati iz inostranstva.“

Medju pet stotina hiljada ožalošæenih na sahrani premijera Djindjiæa u Beogradu bio je i Erhad Busek, austrijski funkcioner i šef Pakta stabilnosti pod pokroviteljstvom Evropske unije kojim se unapredjuju reforme na Balkanu. Busek veruje da je dalji napredak u Srbiji kritièan za ceo Balkan:

“Seæamo se da je Slobodan Miloševiæ iskljuèio Jugoslaviju iz svega što je bilo povezano sa Evropskom unijom. Smatram da tada nismo shvatili prave signale u regionu. No, sada sa promenama tokom prošle dve godine u Srbiji i Crnoj Gori znatno smo napredovali. Stoga smatram da je Srbija kljuèna država u jugoistoènoj Evropi - ne samo iz tehnièkih, geografskih ili ekonomkskih, nego i iz politièkih razloga.“

Koordinator projekata pomoæi, Busek, takodje istièe da æe rekonstrukcija autoputeva kroz Srbiju biti korisno za ceo Balkan.

Boris Begoviæ, sada istraživaè u beogradskom Ekonomskom istitutu, ukazuje da gradjani Srbije odluèno zahtevaju akciju protiv kriminalnih bandi povezanih sa atentatom na premijera Djindjiæa.

”Smatram da je ono što smo iskusili posle atentata na gospodina Djindjiæa slièno potpunoj promeni okvira posle onog što se dogodilo u Sjedinjenim Državama 11. septembra 2001-- promena okvira i promena sredstava koji su sasvim drugaèiji nego pre atentata. Sada uoèavamo rešenost vlasti da se bore protiv organizovanog kriminala.”

Busek zakljuèuje da je organizovani kriminal regionalni problem kome se mora priæi u svim balkanski zemljama.

XS
SM
MD
LG