Linkovi

Amerièki brodovi kreæu ka Crvenom moru - 2003-03-15


Sjedinjene Države su poèele da prebacuju ratne brodove iz Sredozemnog mora u Crveno more, pošto nisu dobile dozvolu Turske da koriste vazdušni prostor te zemlje za krstareæe rakete i avione. Detaljnije u izveštaju dopisnika Glasa Amerike iz Pentagona, Aleksa Belide.

Vojni funkcioneri kažu da je nekoliko amerièkih ratnih brodova krenulo iz Sredozemnog mora, kroz Suecki kanal, u severni deo Crvenog mora. Za sada ka Crvenom moru plove brodovi i podmornice naoružani krstareæim raketama, ali ne i nosaèi aviona, koje ti brodovi obièno prate. Nosaèi aviona Ruzvelt i Truman, još se nalaze u Sredozemnom moru.

Neki funkcioneri u Pentagonu kažu da bi ti nosaèi mogli da ostanu u Mediteranu, dok bi njihovi avioni u sluèaju akcije protiv Iraka leteli preko Izraela i Jordana i tako zaobišli Tursku. Drugi funkcioneri kažu da bi pomenuta dva nosaèa kasnije mogla takodje da budu prebaèena u Crveno more, odakle bi avioni i krstareæe rakete mogli da preleæu preko Saudijske Arabije do ciljeva u Iraku.

Ironièno je da je naredba o premeštanju brodova objavljena istovremeno kada su se na zidovima hodnika u Pentagonu pojavile reprodukcije jednog klasiènog plakata iz vremena Drugog svetskog rata sa napisom “Brbljiva usta potapaju brodove.” Ovo upozorenje na opasnost od nenamernog otkrivanja podataka koji bi mogli da doprinesu saznavanju vojnih tajni i ugrožavanju života amerièkih mornara i vojnika, odražava stalnu zabrinutost Pentagona. To je poprimilo još veæu važnost sada, kada moguænost rata protiv Irak postaje sve realnija.

Izveštaèi koji tumaraju hodnicima Pentagona uoèavaju da vojni izvori informacija sve reðe sadrže podatke o kretanju trupa, brodova i aviona u regionu Persijskog zaliva. Ipak, potvrda o upuæivanju brodova na nove lokacije dobijena je lako. Kako je jedan predstavnik Pentagona rekao “teško je sakriti nešto tako veliko kao što je brod, naroèito kada taj brod plovi kroz Suecki kanal.“

XS
SM
MD
LG