Linkovi

U Srbiji usvojena Povelja o ljudskim i manjinskim pravima - 2003-02-26


Za Povelju je glasalo 155 poslanika, a 35 je bilo protiv dok su poslanici Srpske radikalne stranke napustili skupštinsku salu neposredno pre glasanja.

Jedna od temeljnih odredbi Povelje glasi da su zajemèena ljudska i manjinska prava i da se ona štite ustavima, zakonima i politikom država èlanica zajednice. Povelja odreðuje da su svi jednaki pred zakonom i da je zabranjena svaka diskriminacija, neposredna ili posredna i po bilo kom osnovu. Povelja svakome garantuje pravo na slobodu mišljenja i izražavana i priznaje pravo na prigovor savesti. A za prava nacionalnih manjina kaže se da se njihova individualna i kolektivna prava ostvaruju u skladu sa meðunarodno-pravnom zaštitom.

Kopredsednik Ustavne komisije Srbije i Crne Gore Dragan Joèiæ pozvao je u raspravi poslanike Skupštine Srbije da usvoje Povelju jer je to dobar dokument koji je dobio i najviše ocene Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Sada smo najliberalnija povelja u Evropi i tu garantujemo i individualna i kolektivna prava u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i upotrebe jezika manjinskim zajednicama, rekao je Joèiæ.

Povelju o ljudskim i manjinskim pravima i graðanskim slobodama trebalo bi u petak da usvoje i poslanici oba veæa Savezne skupštine. Povelja je poslednji dokument èijim usvajanjem u republièkim parlamentima i Saveznoj skupštini postaje moguæe konstituisanje nove državne zajednice Srbije i Crne Gore.

XS
SM
MD
LG