Linkovi

Zaštita prirode i Bušov budžet za 2004. - 2003-02-11


Predlogom budžeta za 2004. godinu poveæavju se troškovi za odbranu, rat protiv terorizma i unutrašnju bezbednost, a smanjuju poreske obaveze kako bi se, po mišljenju Bušove administracije, podstakla posustala privreda. Šarli Kun (Charli Koon) je viši analitièar energetske i ekološke politike u Fondaciji Heritidž (Heritage), konzervativnom istraživaèkom institutu u Vašingtonu. Ona kaže da u kontekstu unutrašnjepolitièkog programa izdvajanja za zaštitu prirode neæe proæi loše:

”Rekla bih da je ovaj budžet sasvim pravedan prema Sekretarijatu za energetiku, Agenciji za zaštitu prirode i Sekretarijatu za gazdovanje prirodnim bogatstvima. S obzirom na posebnu važnost ekonomskog rasta, odbrane zemlje i unutrašnje bezbednosti, kao i na moguæ rat, sume koje je predsednik predložio su razumne.“

Velsi Voren (Welsey Warren) je viši nauèni saradnik za ekonomiju zaštite prirode u organizaciji Odbrambeni savet za prirodne resurse. On smatra da æe predloženi budžet uskratiti agencijama sredstva za adekvatnu zaštitu prirode:

”Iako æe državni troškovi porasti za oko 4 procenata, troškovi za zaštitu prirode biæe smanjeni za oko 6 procenata. To pokazuje da u ovom dokumentu postoji skriven plan protiv zaštite prirode.“

Vesli Voren kaže da æe udarac na agencije za zaštitu prirode biti užasan.

”Ulaganja u održavanje kvaliteta vode æe se istopiti, personal æe biti smanjen, a princip da zagadjivaè plaæa štetu biæe ukinut. To znaèi da se zaštita smanjuje, a zagadjivanje poveæava.“

S druge strane, u predlogu predsednika Buša najveæe poveæanje predvidjeno je za razvoj vozila sa pogonom na vodonik. Takodje su predvidjena poveæanja za smanjenje potrošnje energije, ukljuèujuæi olakšice za kupovinu kuæne opreme za korišæenje sunèeve energije, elektrana na vetar i hibridnih automobila na mešovit benzinsko-elektrièni pogon. Ekološki aktivisti istièu da æe ta inicijativa iæi na raèun krupnih smanjenja programa za razvoj izvora energije koji ne zagadjuju prirodu. Ali Šarli Kun, iz Heritidž fondacije kaže da je to mudar budžetski pristup:

”Moramo imati na umu da veæi deo naše energije ne dolazi od obnovljivih izvora, a s obzirom na to kakva su vremena, moramo da imamo prioritete. Mislim da predsednik to èini i da je predvideo finansiranje najvažnijih inicijativa u oblasti zaštite prirode i oèuvanja energije.“

Bušova administracija se zalaže za smanjenje zavisnosti od uvozne nafte pa je ovim predlogom budžeta predvidjeno i otvaranje prirodnih rezervata na Aljasci za traganje za naftom. Tome se snažno protive ekološki aktivisti, kao što je Boni Galvin (Bonnie) iz organizacije Wilderness Society:

”Pokušaj da se istraživanja na Arktiku prošvercuju ubacivanje u kompleksan budžetski dokument jeste za svaku osudu. Uvereni smo da æe se Kongres tome usprotiviti.“

Ekološki aktivisti kažu da imaju podršku u obe stranke u Kongresu, koji mora da odobri budžet. Oèekuje se da æe debata o budžetu za 2004. godinu potrajati najmanje do oktobra ove godine.

XS
SM
MD
LG