Linkovi

Odnosi SAD - Indija - 2003-01-06


Šef politièkog planiranja Stejt departmenta Rièard Has smatra da je situacija u Severnoj Koreji složenija nego u Iraku gde vojni inspektori Ujedinjenih nacija tragaju za nuklearnim oružjem. No, prema njegovim reèima, medjunarodni konsenzus o naèinu suoèavanja sa severnokorejskim tajnim programom proizvodje nuklearnog ouržja još nije postignut.

“ Medjunarodna zajednica je jedinstvena u sluèaju Iraka, te je Irak prinudjen da se razoruža, da se odrekne svog oružja masovnog uništenja i podnese pun izveštaj. Situacija je donekle složenija u sluèaju Severne Koreje jer je imala materijal da verovatno veæ proizvede nekoliko komada oružja masovnog uništenja, te mi pokušavamo da postignemo medjunarodni konsenzus da bi se suoèili sa tim problemom.“

Rièard Has je doputovao u dvodnevnu posetu Indiji radi razgovora sa indijskim funkcionerima o južnoazijskim poslovima. Has istièe da su Indija i Sjedinjene Države prirodni saveznici i da dele mnoge izazove u borbi protiv terorizma koji je -po njegovim reèima- “mraèna strana globalizacije.“

“Iste stvari, kao što su avioni i internet, koje èine tako lakim za ljude, novac i ideje da se kreæu preko granica mogu takodje doneti teroriste i terorizam. Teroristi sada imaju pristup ne samo konvencionalnim eksplozivima. Moramo biti realni prema moguænosti da pojedinci koji pribegavaju terorizmu steknu u buduænosti pristup èak i oružju masovnog uništenja, hemijskom, biološkom ili nuklearnom oružju.”

Rièard Has smatra da se dugoroèni izazov svetu sastoji u pomoæi nekolicini islamskih zemalja da se više postanu integrišu u moderni svet. Mnoge od tih zemalja zaobišao je -po njegovim reèima- demokratski i ekonomski preobražaj skorijeg vremena.

“ Problem u velikom delu arapskog i islamskog sveta je u tome što nema dovoljno država sposobnih da se uhvate u koštac sa globalizacijom . Trebalo bi pomoæi u osnivanju društava u kojima mladi ljudi nisu otudjeni, u kojima imaju politièke i ekonomske moguænosti i u kojima se ne okreæu ka rerorizmu.“

Šef politièkog planiranja Stejt Departmenta Rièard Has otputovaæe iz Nju Delhija u južni indijski grad Hajderabad da bi uèesvovao na medjunarodnoj poslovnoj konferenciji.

XS
SM
MD
LG