Linkovi

Kofi Anan kaže da je moguæe izbeæi rat sa Irakom - 2002-12-09


Generalni sekretar Kofi Anan je ukazao da je moguæe izbeæi rat protiv Iraka, ukoliko se iraèki predsednik Sadam Husein potpuno povinuje zahtevu Ujedinjenih nacija da se razoruža.

“Na predsedniku Sadamu Huseinu je da se razoruža, da u celosti saradjuje sa inspektorima i uvaži obaveze prema Ujedinjenim nacijama. Ukoliko tako postupi, ne vidim razloga za rat.“

Kofi Anan je istovremeno apelovao na zemlje èlanice Saveta bezbednosti da ne prenagle u donošenju suda i da daju vojnim inspektorima dovoljno vremena da okonèaju temeljno, profesionalno traganje za zabranjenim oružjem. Anan je, kako se smatra, uputio te reèi Vašingtonu gde se nastavljaju pripreme za moguæu vojnu akciju, ako se zakljuèi da iraèka vlada ne saradjuje u punoj meri.

”Inspektori obavljaju svoj posao i trebalo bi da im dozvolimo da ga obave profesionalo. I - kako sam ukazao, trebalo bi im dati vremena i prostora da ga obave. Nadam se da æe sve zemlje èlanice tako postupiti. “

Generalni sekretar Kofi Anan je takodje apelovao za strpljenje u radu povezanom sa analiziranjem zahtevane deklaracije o iraèkom naoružanju koju je iraèka vlada dostavila prekjuèe.

U medjuvremenu, pet zemalja stalnih èlanica Saveta bezbednosti, koje su takodje priznate svetske nuklearne sile, primiæe iraèku deklaraciju u celosti. Te zemlje su Sjedinjene Države, Rusija, Britanija, Kina i Francuska. Glavni vojni inspektor Ujedinjenih naxcija Hans Bliks je želeo da zadrži mnoge informacije iz podnete iraèke dokumentacije jer verovatno sadrže nuklearne tajne, što je izazvalo bojazan da bi mogle da padnu u loše ruke. No, Bliksa su nadglasale stalne èlanice Saveta bezbednosti koje su predoèile da veæ znaju sve što se tièe nuklearnog oružja. Medjutim, preostalih deset zemalja u Savetu bezbednosti koje nisu stalne èlanice, neæe primiti svu dostavljenu iraèku dokumentaciju. Oèekuje se da æe Bliks podneti ove nedelje preliminasrni izveštaj Savetu bezbednosti. Sutra bi trebalo da se sastane sa punim Savetom bezbednosti i generalnim sekretarom Ananom.

XS
SM
MD
LG