Linkovi

Evo nam plastiènih tranzistora - 2002-12-04


Zamislite kako bi bilo lepo imati leptop kompjuter koji ne bi ni osetio ako padne sa stola ili televizor koji se može okaèiti na zid? Ne govorimo o onima koji veæ postoje i koji koštaju na hiljade dolara, veæ o jeftinim, svakom pristupaènim uredjajima. Tehnolozi amerièke firme Ziroks - koju neki pogrešno nazivaju ”kseroks“ - najavili su otkriæe novog polimera za proizvodnju tranzistora od organskih materijala na plastiènoj osnovi. Takvi tranzistori mogli bi da se koriste u proizvodnji ekrana sa teènim kristalima, kakvi se upotrebljavaju u mobilnim telefonima, džepnim i leptop kompjuterima i televizorima. Sadašnji tranzistori proizvode se nanošenjem specijalnog materijala na krutu silikonsku podlogu. Procesom sliènim izradi fotografija, taj materijal se onda uklanja na odredjenim mestima. Novi, plastièni tranzistori, proizvodili bi se nanošenjem polimera na savitljivu plastiènu podlogu, slièno kao što vaš štampaè nanosi slova na savitljivi list papira. Drugim reèima, savitljivi ekrani izlazili bi ispod valjka na beskrajnoj, savitljivoj traci, u ogromnim kolièinama, a proces bi bio daleko jeftiniji. Organski poluprovodnici otkriveni su odavno, ali njihova praktièna upotreba bila je ogranièena jer su imali tendenciju da gube svojstva kada su izloženi vazduhu. Novi silikon nazvan poli-tiofen, pokazao se mnogo stabilnijim. Struènjaci oèekuju da bi prvi plastièni ekrani mogli da se pojave na tržištu veæ iduæe godine.

XS
SM
MD
LG