Linkovi

Amiški put do šoping centra - 2002-12-03


Ako živite u kraju u kome žive i Amiši, kockasta, crna zaprežna kola sa konjskom vuèom, zvana ”bagi,“ za vas su svakodnevna slika. Ali neoèekivana pojava takve zaprege iza krivine na putu ili na prilazu prometnoj raskrsnici sa èetiri trake, može da izazove znatnu nervozu vozaèa. Najveæi broj sudara izmedju automobila i zaprega dogadja se u takvim situacijama. Zbog toga su vlasti Gošena, u Indijani, odluèile da izgrade specijalan put za Amiše. Saobraæajni inženjer Rik Feris kaže da je na novom putu zabranjen prolaz motornim vozilima, a postavljene su i specijalne prepreke za njih:

”Na ulazu smo postavili stepenik sa dva uska proreza, na rastojanju koje odgovara razmaku toèkova na ”bagiju.“ Konji mogu da preskoèe preko stepenika, a toèkovi prolaze kroz proreze.“

Amiški koèijaši novim putem dolaze do lokalne megasamoposluge iz lanca Vol-Mart, u kojoj može da se kupi sve - od hrane i odeæe preko kuænih potrepština do šampona za konje. Šef prodavnice, Bret Grir, kaže da je kompanija prilagodila deo ogromnog parkinga za svoje amiške mušterije:

”Pomogli smo im tako što smo izgradili pokriven prostor za konje i ”bagije.“ Konji su tako zaštiæeni od nevremena i zbog toga je Amišima prijatnije kada dolaze u kupovinu.“

Amiši sve druge ljude koji žive u Americi nazivaju ”Englezima.“ Kenet Bontrager, amiški mlekar koji se snabdeva u megasamoposluzi Vol-Mart, veoma je zadovoljan što je izgradjen put kojim Amiši mogu bezbedno da putuju. Pre toga, kaže on, morao je da unajmi nekog ”Engleza“ sa kolima da ga dovozi u kupovinu, kako bi izbegao opasnu vožnju svojim ”bagijem“ po autoputu:

”Ponekad su lokalni stanovnici nervozniji od turista. Ali ja to razumem, jer oni su više naviknuti na nas pa se žure da sto pre stignu kud su naumili.“

Izgradnja puta je koštala 30 hiljada dolara, od èega su Amiši priložili treæinu. Ako se pokaže da se investicija isplatila, lokalni funkcioneri kažu da æe ga možda produžiti ka drugim šoping podruèjima.

XS
SM
MD
LG