Linkovi

Leci poruka i upozorenja nad Irakom - 2002-11-30


Iraèani se upozoravaju u baèenim lecima da ne popravljaju komunikaciona postrojenja ošteæena ili uništena u amerièkim i britanskim vazdušnim napadima. Upozorava se takoðe da æe biti preduzeti novi vazdušni napadi, ukoliko iraèke kopnene snage budu i dalje ispaljivale protivavionske rakete na amerièke i britanske avione koji patroliraju zabranjenim vazdušnim zonama. U lecima se predoèava da saveznièki avioni patroliraju iznad južnog i severnog dela Iraka da bi zaštitili iraèke stanovnike. Saveznièki avioni su bacili letke juèe po peti put u prošla dva meseca, sa ciljem da se dopre do iraèkog naroda. Posle te operacije, ekipe vojnih inspektora Ujedinjenih nacija su okonèale još jednu rundu inspekcija u Bagdadu i okolini.

U današnjem izdanju iraèkog lista “At-Tavra“ glasila vladajuæe stranke Baas tvrdi se da æe Sjedinjene Države sigurno pokušati da manipulišu vojnim inspektorima Ujedinjenih nacija. Prema istom listu, Sjedinjene Države æe se i dalje nezakonito mešati u rad vojnih inspektora i pretiæe Iraku. Vojni inspektori su, meðutim, naglasili da neæe dozvoliti da se na njih utièe mešanjem spolja. U današnjem izdanju britanskih listova “Tajm“ i “Indipendent” ukazuje se da je iraèki predsednik Sadam Husein naredio stotinama svojih saradnika da sakriju oružje za masovno uništenje u svojim domovima da ga ne bi otkrili vojni inspektori Ujedinjenih nacija. U oba lista su navedeni neimenovani izvori bliski britanskoj vladi prema kojima je Sadam Husein naredio nauènicima, državnim službenicima i drugima da sakriju delove tog oružja ili æe, u sluèaju da to odbiju, biti suoèeni sa oštrim kaznama. Iraèka vlada porièe da poseduje nuklearno, biološko ili hemijsko oružje.

Vojni inspektori su izvestili da im je dozvoljen neposredan pristup lokacijama koje žele da provere i da iraèke vlasti u potpunosti saraðuju. Vojni inspektori su naveli da ima i do sedam stotina moguæih objekata koje žele da posete.

XS
SM
MD
LG