Linkovi

Kako promeniti izgled reklama duž puteva? - 2002-11-25


U futuristièkom filmu Stivena Spilberga ”Minority Report“ reklamni panoi kraj autoputeva skeniraju zenice ljudi u prolazeæim automobilima i trenutno menjaju svoj izgled u skladu sa njihovim interesovanjima. Ali, pošto je buduænost kao što znamo veæ poèela, u podruèju Sakramenta, u Kaliforniji, u toku je izgradnja reklamnih panoa koji æe biti veoma slièni onima iz pomenutog filma. Novi panoi neæe moæi da skeniraju zenice, ali æe registrovati radio stanice koje slušaju vozaèi u prolazu. Na osnovu profila radio stanica napravljeni su profili njihovih slušalaca - odnosno kakva vrsta robe ili usluga interesuje proseènog slušaoca odredjene stanice. Kompjuter æe izraèunavati koju stanicu sluša veæina prolaznika i u skladu sa tim menjati sliku na reklamnom panou. Funkcioneri reklamne agencije koja je postavila panoe kažu da æe senzori moæi da registruju najmanje 60 odsto prolazeæih vozila. Reklamne agencije æe na taj naèin moæi da ustanove koje radio stanice su najpopularnije. Oèekuje se da æe u saobraæajnom špicu uredjaji na reklamama skenirati èak deset hiljada vozila na sat. Protivnici ove ideje kažu da æe ovakvi reklamni panoi odvraæati pažnju vozaèa, dok pristalice istièu da panoi mogu da prikazuju i druge poruke, kao što su obaveštenja i upozorenja za vozaèe. U svakom sluèaju, bilo bi interesantno videti kakve reklame bi se pojavile ako bi veæina vozaèa slušala Glas Amerike.

XS
SM
MD
LG