Linkovi

Pentagon æe postepeno pripremati akciju protiv Iraka - 2002-11-12


General Tomi Frenks odbija da razgovara o bilo kakvim amerièkim planovima o moguæoj vojnoj akciji protiv Iraka. General Frenks, koji bi verovatno komandovao amerièkim vojnim napadom na Bagdad, takodje je odbio da proceni koliko bi žrtava palo u takvoj akciji. Govoreæi na jednom skupu u Floridi, general Frenks je izjavio da se oružane snage metodièno pripremaju za svaku moguæu akciju:

”Neæemo biti brzopleti, biæemo mudri,“ rekao je on.

Medjutim general Frenks je jasno predoèio da iraèkom lideru Sadamu Huseinu neæe biti dozvoljeno da nastavi sa - kako je rekao - politikom prevara i uzmicanja, kako bi izbegao povinovanje rezolucijama Ujedinjenih nacija:

”To mu neæe biti dozvoljeno,“ rekao je general Frenks.

Ovaj general sa èetiri zvezdice, što je najviši moguæi generalski èin u Sjedinjenim Državama, èlan je Centralne komande amerièkih oružanih snaga, odgovoran za podruèje Bliskog istoka. On je izneo uverenje da æe najveæi deo sveta podržati takvu vojnu akciju zbog, kako je rekao, sve veæeg straha u svetu od iraèkog oružja za masovna uništavanja:

”Ulog je previsok i prizor prve atomske peèurke nad nekim od najgušæe naseljenih gradova naše planete je nešto zbog èega je veæina zemalja na našoj planeti spremna da uèini mnogo.“

Irak ima rok do petka da saopšti da li prihvata novu rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se naredjuje Bagdadu da obustavi bilo kakve programe razvoja hemijskog, biološkog i nuklearnog naoružanja i omoguæi inspektorima Ujedinjenih nacija neometan pristup bilo gde u zemlji.

XS
SM
MD
LG