Linkovi

Komentari u Crnoj Gori - 2002-10-15


Crnogorski predsjednik Milo Ðukanoviæ je u izjavi, izmeðu ostalog, rekao:

”Nažalost Srbija nije dobila novog predsjednika.To samo govori o tome da je Srbija, nakon jednog dugog perioda koji je provela pod jednim diktatorskim režimom Slobodana Miloševiæa, još uvijek u tim poroðajnim mukama ekononomskih i demokratskih reformi i da se još uvijek tamo grèevito bore ostaci tih starih tradicionalnih, dominantno nacionanalno orjentisanoih politièkih struktura.“

Neuspjeh predsjednièkih izbora u Srbiji, predsjednica crnogorskskog parlamenta Vesna Peroviæ ovako je prokomentarisala:

”Èinjenica da se to prelomilo kroz odugovlaèenje izbora predsjednika Srbije, mislim da nije dobra i da je bilo mnogo bolje da je Srbija dobila predsjednika.U svakom sluèaju, šta gos bilo, ko god bude izabran, mislim da sa stanovišta Crne Gore – za Crnu Goru to mnogo neæe menjati na stvari, jer je Crna Gora toliko optereæena svojim problemima i da mi moramo da mislimo o tome šta æe se desiti na našim izborima. A Srbija ide svojim putem.“

A pet dana pred parlamentarne izbore dvije suprotstavljenje koalicije uvjeravaju biraèe da je pobjeda upravo njihova. Lider koalicije DPS-a i SDP-a Milo Ðukanoviæ je u Baru potièio da je sigurna pobjeda te koalicije, jer, kako je rekao, nemamo pravog protivnika, i da æe biti osloboðena ucjena Liberalnog saveza, koji se,po njemu, pridružio velikosrpskom projektu.I lider Koalicije SNP, Narodne i Srpske narodne stranke Predrag Bulatoviæ je u Beranama obeæao sigurnu pobjedu te koalicije i najvio da æe po preuzimanju vlasti uputiti poziv na saradnju prva -cima manjiskih naroda:

”Obratiæemo im se, bez obzira što æemo imati veæinu da se dogovorimo o zajednièkom životu.Posebno o primjeni ustavnog opredjeljenja o ostvarivanju prava manjinskih naroda, nacionalnih manjina i etnièkih grupa.“

XS
SM
MD
LG