Linkovi

Administracija predsednika Buša se zalaže za rezolucije UN sa bezuslovnim i èvrstim rokovima u pogledu Iraka - 2002-09-16


Funkcioneri se usredsreðuju na iraèko nepoštovanje rezolucija Ujedinjenih nacija i opasnost koju Bagdad predstavlja za Sjedinjene Državama i svet u celini. Oslanjajuæi se na delove govora predsednika Buša koji je u prošli èetvrtak održao pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, savetnica Bele kuæe za nacionalnu bezbednost Kondoliza Rajs i državni sekretar Kolin Pauel, izneli su argumente za akciju u intervjuima za pet amerièkih televizijskih mreža. U intervjuu televizijskoj mreži FOKS, Kondoliza Rajs je bila upitana o vesti da æe Britanija uskoro da iznese informacije o bliskoj povezanosti Iraka i al-Kaide. Ona je u za tv mrežu Foks izrazila uverenje da je došlo do kontakata, mada je podvukla da nema dokaza o direktnoj povezanosti veze Bagdada sa teroristièkim napadima 11. septembra: “To je režim koji je neprijateljski prema Sjedinjenim Državama, a u Bagdadu postoje razlièiti ljudi koji su povezani sa terorizam, kao što je bio Abu Nidal, koji takoðe bio povezan sa Al-Kaidom” -- navela je Kondoliza Rajs.

Državni sekretar Kolin Pauel je govorio slièno, ali je naglasio da je glavni razlog za amerièku zabrinutost namera iraèkog predsednika da se domogne i razvije oružje za masovno uništenje. U razgovoru za informativni program “Susret sa štampom”, televizijske mreže En-Bi-Si Pauel je naveo da su poèetni kontakti, koje je imao sa ostalim èlanovima Saveta bezbednosti o moguæim akcijama protiv Iraka, bili konstruktivni i najavio skori poèetak zvaniène diskusije: “Želimo da imaju vremena da se vrate u svoje prestonice, razmotre predsednikov govor i vrate se ove nedelje sa instrukcijama kako bismo -- nadam se -- mogli da poènemo da radimo na rezolucijama veæ krajem nedelje.”

Državni sekretar je govorio o složenosti izrade nacrta rezolucija Ujedinjenih nacija, ali je predvideo da posao neæe dugo trajati i da æe se o rezolucijama glasati veæ za nekoliko nedelja: “Mislim da je to pitanje nedelja, a ne meseci. U protivnom bismo samo utraæili vreme. U pitanju je nekoliko nedelja. Ne želim da budem precizniji u vezi sa tim, jer izrada rezolucije nije najlakša stvar na svetu i još treba obezbediti potreban broj glasova.” Dok je angažovana sa Ujedinjenim nacijama, administracija predsednika Buša takoðe apeluje na èlanove amerièkog Kongresa da usvoje rezoluciju podrške Beloj kuæi u pogledu Iraka. Voða veæine u Senatu, Tom Dešl, u programu “Ove nedelje” televizijske mreže Ej-Bi-Si izrazio je spremnost da saraðuje sa predsednikom Bušom u izradi odgovarajuæeg zakonskog teksta. Meðutim, senator Dešl je takoðe podsetio da je Kongres i pred zalivski rat 1991. godine, saèekao da prvo Ujedinjene nacije daju podršku amerièkoj administraciji povodom Iraka: “Sve što želimo da kažemo je da æemo postupiti kako treba i u saradnji sa meðunarodnom zajednicom preko UN-a i drugim putem, kako bismo izgradili koaliciju - kao što je to uèinio predsednikov otac 1990. i 1991. godine.”

Predsednik Buš je rekao da Kongres ne treba da èeka na Ujedinjene nacije. U meðuvremenu, zvaniènici njegove administracije naglašavaju da je predsednik spreman da održi sastanak sa liderima Kongresa radi nalaženja zajednièkog teksta rezolucije o Iraku koji bi bio usvojen u Senatu i Predstavnièkom domu amerièkog Kongresa.

XS
SM
MD
LG