Linkovi

Saradnja Jugoslavije u spreèavanje širenja nuklearnog naoružanja - 2002-09-03


48 kilograma visokoobogaæenog uranijuma - dovoljno za najmanje dve atomske bombe - prevezeno je 22. avgusta iz Nuklearnog instituta u Vinèi, kraj Beograda, u jedan objekat u Rusiji. Ta akcija bila je rezultat saradnje Sjedinjenih Država, Srbije, Rusije i Medjunarodne agencije za atomsku energiju. Njen cilj je bilo spreèavanje da teroristièke grupe ili države koje podržavaju terorizam - kao što je Irak - steknu nuklearno naoružanje.

Uranijum iz dotrajalog reaktora u Vinèi, od koga je moglo da se napravi oružje, odavno je bio predmet zabrinutosti. Taj reaktor, izgradjen 1958., a zatvoren 1984., bio je jedan od dvadesetak eksperimentalnih reaktora koje je bivši Sovjetski Savez izgradio širom sveta. Struènjake za bezbednost zabrinjava moguæe sluèajno isticanje radioaktivnog materijala iz njih. Ali još veæu zabrinutost predstavlja nastojanje terorista i država koje ih podržavaju, kao što su Iran, Irak i Severna Koreja, da nabave materijal za izgradnju nuklearnog oružja. Kako su pokazala dokumenta otkrivena u Avganistanu, najopasnija teroristièka grupa Al-Kaida, pokušavala je da stekne nuklearno oružje. Štaviše, uranijum iz Vinèe je bio ”svež,“ što znaèi da nije bio radioaktivan, a samim tim posebno privlaèan za teroristièke grupe.

Prevoz nuklearnog materijala pogodnog za izradju oružja je težak i opasan poduhvat, koji zahteva visok nivo znanja i saradnje. Ruska, jugoslovenska i srpska vlada ne samo što su dale dozvolu za prevoz, veæ su i aktivno saradjivale u tome. Jugoslavija zaslužuje posebno priznanje. Ruski Institut za bezbedan prevoz nuklearnog materijala i Institut u Vinèi visoko profesionalno su obavili kljuène radnje u pripremi i transportu materijala. Fond amerièkog Državnog sekretarijata za spreèavanje širenja nuklearnog materijala i nuklearno razoružanje, obezbedio je više od dva miliona dolara za prevoz nuklearnog goriva kao i za njegovu preradu u materijal koji nije pogodan za nuklearno oružje. Ta prerada biæe sprovedena u Ruskom nauènoistraživaèkom institutu za atomske reaktore. Privatna fondacija zvana Inicijativa za nuklearnu opasnost, poklonila je pet miliona dolara za stabilizaciju utrošenog goriva i druge troškove.

Sjedinjene Države su uèestvovale u prevozu nuklearnog materijala i iz drugih reaktora sa teritorije bivšeg Sovjetskog saveza. 1994. godine, skoro 500 kilograma visokoobogaæenog uranijuma prevezeno je iz Kazahstana u Sjedinjene Države, a drugo nuklearno gorivo je prevezeno iz Gruzije u Britaniju, i iz Iraka u Rusiju. Iskustvo steèeno u prevozu iz Vinèe biæe važno za uspeh buduæih akcija za držanje nuklearnog materijala podalje od terorista. Bliska saradnja izmedju Sjedinjenih Država, Rusije i treæih zemalja mogla bi da bude primer za buduæe projekte. A veliki novèani prilog od privatne fondacije otvorio je moguænost za veæu saradnju u spreèavanju širenja nuklearnog naoružanja. Takva nastojanja se moraju nastaviti. Kako je predsednik Džordž Buš rekao: ”Teroristima i režimima koji pokušavaju da steknu hemijsko, biološko ili nuklearno oružje mora se oduzeti moguænost da prete Sjedinjenim Državama i svetu.“

XS
SM
MD
LG