Linkovi

Kongresne dileme oko Iraka - 2002-09-02


Pravni savetnici Bele kuæe tvrde da predsednik Buš ne mora dobiti odobrenje Kongresa za eventualni rat protiv Iraka. No, èlanovi predsednikove vlade se slažu da ne bi bilo politièki mudro da se takva akcija preduzme bez konsultovanja sa Kongresom. Zakonodavci podstièu vladu da postupi upravo tako. Senator Robert Berd, demokrata iz Zapadne Virdžinije je medju najreèitijima.

“Amerièki narod zaslužuje da èuje zbog èega bi trebalo da budemo agresori, zbog èega je potrebno da žrtvujemo živote naših sinova i kæeri, zbog èega je potrebno da preduzmemo preventivnu akciju protiv Iraka. Možda bi trebalo da je preduzmemo. Ne kažem da ne bi trebalo, ali kažem da bi Kongres trebalo da zna o tome.“

Senator Berd veruje da vlada mora dobiti zvanièno ovlašæenje Kongresa za svaku vojnu akciju protiv Iraka. Senator Berd ukazuje u svom pismenom saopštenju da je ”namera ustavotvoraca, ovaploæena u samom duhu ustava, jasna: Kongres ima iskljuèivo ovlašæenje za objavljivanje rata.“ Slièno gledište je izrazio i Berdov stranaèki kolega senator Dzo Bajden u intervjuu te ve mreži NBC.

”Smatram da je potrebno - kada predsednik odluèi, ukoliko odluèi da mora fizièki ukloniti Sadama Huseina - da je dužan po ustavu da dodje u Kongres i predoèi svoje argumente. Posle toga, Kongres bi glasao. Sa zakonske i politièke strane: da li biste se vi usudili da povedete naciju u rat bez podrške Kongresa? “

Neki republikanci se slažu s tim. Senator Arlen Spekter se osvrnuo na to pitanje u intervjuu te-ve mreži CBS.

“Kongresna akcija bi poduprla poentu da se mnogo razmišljalo o odluci da se upotrebi sila, da to nije odluka samo jednog èoveka , èak ni predsednika Sjedinjenih Država.“

No, neki republikanski zakonodavci tvrde da zvanièno kongresno odobrenje nije potrebno. Mejdu njima su i senator Džon Vorner, èlan Senatskog odbora za oružane snage, i Tom Dilej, treæi po rangu republikanac u Predstavnièkom domu. Kongresmen Dilej je izneo svoje gledište o tom spornom pitanju u intervjuu te-ve mreži Foks.

“Oèigledno, Kongres ima ulogu u odredjivanju te politike i radu sa predsednikom. Predsednik bi trebalo da se konsultuje s nama. No, trebalo bi da dozvolimo Vrhovnom komandantu oružanih snaga da odluèi kada i šta treba da radi u predvodjenju ove zemlje.“

Oèekuje se da ta debata biti nastavljena danas - po povratku zakonodavaca sa odmora.

XS
SM
MD
LG