Linkovi

Tajna ”lepljivosti“ gušterovih nogu - 2002-08-28


Istraživaèi odavno znaju da su nožni prstiæi guštera Geko gusto pokriveni sa pola miliona finih dlaèica. Kraj svake od njih deli se na oko hiljadu konèiæa, debljine oko jedan 200 milioniti deo milimetra, što znaèi da Geko ima 500 miliona tananih konèiæa sa kojima kontaktira sa podlogom. Ali, kako se gušter drži za podlogu? Uz pomoæ lepka, vakuuma ili elektrostatièkom silom? Efekat vakuuma je odbaèen, jer geko može da se drži za podlogu i u bezvazdušnom prostoru. Trenje - takoðe nije faktor jer može da trèi i po uglaèanom staklu! Biolog Robert Ful i njegove kolege sa Univerziteta države Kalifornije, u Berkliju, kažu kako su ustanovili da jako tanke dlaèice prijanjaju uz podlogu daleko bolje nego što se ikada zamišljalo. On kaže da je tajna u privlaèenje izmeðu molekula na krajevima dlaèica gušterovih prstiju i na kontaktnoj površini.

”Mi smo izvršili prvo direktno merenje jaèine sile za svaku dlaèicu i pokazali da to može biti objašnjeno meðumolekularnim silama. U stvari, molekuli se nadju toliko blizu jedni drugima da se medjusobno privlaèe pošto su razlièito naelektrisani. To osigurava privlaèenje izmeðu stopala geko guštera i zida.“

Laboratorija Roberta Fula je pokazala da jedna dlaèica na prstu ima silu privlaèenja dovoljnu da savije aluminijumsku žicu ili podigne mrava. Zbir sila na svim dlaèicama je dovoljan da drži guštera na plafonu.

”Mala površina, velièine novèiæa, verovatno bi mogla da nosi manje dete od oko20 kilograma.“

Istraživanje bi jednog dana moglo odvesti do razvoja moænih suvih lepila, specijalnih zavoja koji bi mogli da se skidaju bez bola ili lepljive trake za višekratnu upotrebu koja bi držala i pod vodom. To su prikladne analogije, jer su istraživaèi otkrili da geko odvaja noge od podloge kao da odlepljuje traku. Laboratorija Roberta Fula podelila je ovo otkriæe sa kompanijom ”AjRobot“ iz Kejmbridža, u Masaèustesu, koja razvija robote koji se penju uz zid. Predsednik kompanije Helen Grajner, predviða za njih više namena, ukljuèujuæi zadatke osmatranja i spašavanja:

”Kada smo prvi put rešili da pravimo robote koji se penju uz zid, nisam znala da li to možemo da uradimo... ali, mogli smo da gledamo prirodu i kažemo ”mrav, pauk i geko veæ to rade.“ To može biti uraðeno. Priroda to veæ radi. Pitanje je kako da to imitiramo?“

Ako istraživanje uspe, onda teško jadnom gušteru! Možda æe morati da se za mesto na zidu nadmeæe sa mašinama.

XS
SM
MD
LG