Linkovi

Istorijski spektakl na fasadama zgrada - 2002-08-28


Kada je nedavno uprava jednog kompleksa istorijskih zgrada u Filadelfiji odluèila da na neki spektakularan naèin prikaže scene iz amerièke revolucije, našla se pred velikom dilemom. Kako da se velikom broju posetilaca prikažu važne scene iz perioda amerièkog ustanka protiv kolonijalne britanske uprave, a da se ni na koji naèin ne naruše zgrade iz 18. veka i travnjaci oko njih. Propisi o èuvanju istorijskih objekata su tako strogi da je praktièno nemoguæe bilo šta menjati. U pomoæ im je pritekla kompanija Lights of Liberty, koja poseduje veoma snažne mobilne projektore koji mogu da projektuju slike na fasade zgrada. Svi posetioci parka dobijaju specijalne slušalice sa kompjuterskim èipovima u koje su utisnuti tonski snimci sa prièom o dogadjajima koji su se odvijali na tom mestu pre više od 200 godina. Dok posetilac prilazi na primer kuæi Bendžamina Frenklina, infracrveni signal iz centralnog kompjutera startuje fajl na kome je snimljena prièa o kuæi i njenom znamenitom vlasniku. Što se tièe vizuelnog dela, 56 kompjuterizovanih projektora prikazuje ogromne slike na fasadama zgrada. Pošto Uprava nacionalnih parkova nije dozvolila trajno instaliranje uredjaja, 50 tehnièara firme Lights of Liberty svakog predveèerja dva sata postavlja 275 raznih uredjaja i više od dva kilometra raznih kablova koji vode do obližnje garaže, gde je smešten mozak operacije. Naravno, prièa je mogla da bude prikazana i u nekoj projekcionoj sali, ali priznaæete - to nije isto. Posetioci, naroèito oni mladji, uživaju u ovakvom uzbidljivom prikazivanju istorije.

XS
SM
MD
LG