Linkovi

Deèje alergije i kuæni ljubimci - 2002-08-28


Šestogodišnja Džulijana Tarner kaže da obožava da se igra sa svojom kujom Kejti, da je ljubi i da dopušta kuji da joj uzvraæa. Ali alergija koju je Džulijana dobila primorala je njenu majku da zabranjuje psu ulazak u kuæu. Medjutim, prema rezultatima jednog istraživanja objavljenim u ”Èasopisu amerièkog lekarskog udruženja“ možda bi bilo bolje da je dozvolila Džulijani da ima još više kuænih ljubimaca:

”To je upravo suprotno od onoga što smo mogli da oèekujemo. Kako izgleda psi i maèke su dobrobit i ne predstavljaju opasnost po decu.“

Pedijatar Denis Ounbi, sa Medicinskog koledža države Džordžija, posmatrao je sa kolegama grupu od oko 500 zdravih beba u predgradjima Detroita, od rodjenja do napunjenih sedam godina. Njihovi nalazi pokazuju da je svega polovina dece koja su tokom prve godine života živela sa dvoje ili više pasa i maèaka, imala sklonost ka alergijama, u odnosu na bebe koje su živele bez ili sa samo jednim kuænim ljubimcem. Doktor Ounbi kaže da to ne važi samo za kontakte sa životinjama veæ i za prašinu, travu, korov i druge alergene:

”Držanje pasa i maèaka u kuæi u stvari smanjuje rizik ne samo od alergije na pse i maèke, veæ i na druge rasprostranjene uzroènike alergija. U stvari, kako izgleda, što je više pasa i maèaka u kuæi to je bolje.“

Rezultati ovog istraživanja poklapaju se sa sliènim istraživanjima sprovedenim pre nekoliko godina u Evropi, koja su obuhvatila i seoska domaæinstva, i koja su pokazala da rani kontakt sa domaæim životinjama štiti od pojave astme. Nauènici za sada ne znaju zašto ljudski imunološki sistem reaguje na taj naèin. Ali u uvodniku ”Èasopisa amerièkog lekarskog udruženja,“ objavljenom uz navedeni èlanak, kaže se da istraživanje doprinosi razumevanju alergijskih reakcija i èinilaca koji utièu na njihovo pojavljivanje.

XS
SM
MD
LG