Linkovi

Kritike na raèun dogovora dve vlade - 2002-08-27


Kopredsjedavajuci u komisiji za izradu ustavne povelje, potpredsjednik SNP Zoran Žižiæ rekao je danas da postignuta saglasnost dvije vlade ne obavezuje ustavnu komisiju:

“To može biti pomoæni tekst koga su uradile dvije vlade. Ustavna komisija æe imajuæi u vidu i ostale tekstove koje je dobila, imati u vidu i ovaj tekst, buduæi da dvije vlade ne mogu donositi ustavnu povelju. Saglasnost koja je postignuta izmedju dvije vlade ne može obavezivati ustavnu komisiju, naroèito zbog toga što crnogorska vlada nema legitimitet, tako da ona ne može donositi nikakve znaèajne odluke, posebno ne odluèivati o državno pravnom statusu Crne Gore. Prilikom izrade tog materijala nisu imali u vidu ni treæu vladu - saveznu vladu - iako bi bio red da su konsultovali taj treæi nivo vlasti.”

I Predrag Drecun, potpredsjednik Narodne stranke, danas je kritikovao dogovor vlada Srbije i Crne Gore, negirajuæi legitimitet crnogorskoj vladi: “Mi smatramo da je igra vlada Srbije i Crne Gore dobro smišljen politièki tajmaut kako bi se oteglo usvajanje povelje, kako bi se napravila zavrzlama oko broja povelja i kako bi se medjunarodnoj zajednici otežao posao arbitriranja, ondnosno bržeg presjecanja stvari. Oèigledno je da je sada sva borba vlada Srbije I Crne Gore da se izbori u Crnoj Gori održe prije usvajanja povelje. Mi smatramo da æe Solana svojim brzim dolaskom presjeci stvar i sprijeèiti dalju zloupotrebu vremena.”

Dodajmo da je kopredsjedavajuæi u komisiji za pisanje ustavne povelje Dragan Kujoviæ rekao da se sjednica komisije može oèekivati krajem ove ili poèetkom naredne sedmice.

XS
SM
MD
LG