Linkovi

Hjuman rajts voè o amerièkom predlogu Jugoslaviji - 2002-08-26


“Na žalost mislim da Vašington u stvari insistira na sporazumu o izbegavanju odgovornosti za zloèine. Mi smo apelovali na Evropsku Uniju, uoèi sastanka ministara inostranih poslova, u petak i subotu, da pažljivo razmotre i da ne žure da pod spoljnim pritiskom donesu bilo kakvu preuranjenu odluku, koja bi bila u suprotnosti sa njihovim prihvaæenim i zakonom sankcionisanim stavom prema Meðunarodnom kriviènom sudu. A smatram potpuno licemernom i nedoslednom politiku administracije prema Balkanu, gde se na jugoslovenske vlasti s jedne strane vrši sasvim opravdan pritisak da saraðuje sa Haškim tribunalom, dok se sada te iste jugoslovenske zvaniènike pritiska da ne saraðuje sa trajnim Meðunarodnim kriviènim sudom u predaji pojedinaca za koje bi taj sud želeo da budu uhapšeni. To takoðe poništava svaki oseæaj doslednosti i kredibilnosti amerièke politike po pitanju pravde, i to je stvarno velika šteta."

XS
SM
MD
LG