Linkovi

Trodimenzionalni printer - 2002-08-23


Skoro da nema vlasnika kompjutera koji nema i štampaè na kome može da odštampa bilo kakav dokument, crtež, pa èak i fotografiju. Sve to, naravno, u dve dimenzije. Ali da li znate da postoje i štampaèi koji štampaju u tri dimenzije? Takva vrsta štampanja zove se stereolitografija i ona omoguæava inženjerima i projektantima da, na osnovu kompjuterski izradjenog crteža, u roku od nekoliko sati dobiju èvrst, trodimenzionalni predmet od specijalne plastike. Mašina za stereolitografiju ima komoru koja je ispunjena sa desetak litara specijalne teène providne plastike zvane fotopolimer. U komori se od dna ka površini kreæe specijalna platforma sa rupicama, a u jednom od zidova je laser sa ultraljubièastom svetlošæu. Osobina fotopolimera je da se pod ultraljubièastim svetlom stvrdnjava. Kada konstruktor u svom kompjuteru izradi crtež željenog objekta specijalan softver razbija taj crtež u preseke - izmedju pet i deset na svaki milimetar - i šalje njihove dimenzije ka laseru. Dok se rupièasta platforma spušta kroz teènu plastiku u komori, zrak ultraljubièaste svetlosti crta sloj po sloj trodimenzionalne slike i odmah otvrdnjava plastiku. Proces nije previše brz. U zavisnosti od komplikovanosti modela može da traje izmedju 6 i 12 sati. Ovako ”nacrtani“ model zatim se opere u fiksiru i ”zapeèe“ pod ultraljubièastim svetlom. Trodimenzionalni štampaè košta više od 250 hiljada dolara, a i fotopolimer nije jeftin. Ali u Sjedinjenim Državama postoje firme kojima možete da e-mailom pošaljete crtež i u roku od dva-tri dana poštom dobijete svoj plastièni model. Više informacija možete da nadjete na adresi ptcam.com.

XS
SM
MD
LG