Linkovi

Internet povezuje teleskope u globalnu mrežu - 2002-08-21


Povezavši se preko interneta, astronomi u dve opservatorije u svetu stvorili su prvu globalnu sajber opservatoriju. Pod pokroviteljstvom amerièke Nacionalne nauène fondacije, opservatorija Džemini Sever, na planini Hilo, na Havajima povezana je 13. avgusta sa opservatorijom Džemini Jug, u èileanskim Andima. Projekat Džemini zajednièki je poduhvat Sjedinjenih Država, Kanade, Velike Britanije, Australije, Argentine, Brazila i Èilea. Veza izmedju dve opservatorije uspostavljena je preko interneta-dva - savršenije i brže verzije obiènog interneta - u koju je ukljuèeno više od 190 univerziteta u svetu, a koja je uspostavljena sa ciljem da se razvijaju nove moguænosti globalne kompjuterske mreže. Veze izmedju internet servera u Severnoj Americi idu preko optièkih kablova koji prenose svetlosne, a ne elektriène signale, i koji omoguæavaju mnogo brži prenos veæeg broja podataka. Pošto nova veza ide preko univerzitetskih servera, cena njene upotrebe je deset puta manja od cene za korišæenje komercijalne mreže. Astronomi æe, uz pomoæ nove, brze mreže, moæi da uèestvuju u osmatranjima, a da pri tom ne moraju da napuštaju svoja radna mesta. Nova mreža æe im omoguæiti da dobiju oštriju sliku udaljenijih, manje sjajnih nebeskih tela nego do sada. Snažni kompjuteri moæi æe da obradjuju i analiziraju slike sa dva teleskopa, a astronomi æe ih dobijati skoro trenutno. Za one koje zanimaju pojedinosti, a imaju pristup internetu, više podataka može se naæi na adresi džemini-taèka-edu.

XS
SM
MD
LG