Linkovi

Amerièki propagator džeza - Vilis Konover - 2002-08-19


Više od 40 godina, voditelj džez emisije Glasa Amerike, Vilis Konover, upoznavao je slušaoce širom sveta sa amerièkom džez muzikom i džez muzièarima. Ali veæina njegovih odanih slušalaca širom sveta nije znala da je Konover u svojoj zemlji bio praktièno nepoznat, jer se emisije Glasa Amerike ne emituju u Sjedinjenim Državama. Saksofonista i klavirista Džeri Maligen požalio se jednom na tu èinjenicu, tokom razgovora u jednom od Konoverovih programa:

”Mislim da se dobra veæina ovdašnjih muzièara slaže da vaš program, vaš naèin uredjivanja i vodjenja emisija, predstavlja verovatno najbolji moguæ naèin pripremanja unapred snimljenih radio emisija, a takav program mi ne možemo da èujemo u ovoj zemlji,“ rekao je Džeri Maligen.

Danas, šest godina posle njegove smrti, Vilis Konover je najzad dobio delimièno priznanje u Sjedinjenim Državama. Snimci njegovih programa mogu da se dobiju u Kongresnoj biblioteci i u Nacionalnoj arhivi, a neki od njegovih retkih intervjua ponovo privlaèe pažnju javnosti.

Konoverov intervju sa džez trubaèem Majlsom Dejvisom, iz 1955. godine, emitovan je nedavno uèesnicima jedne konferencije u Istorijskom muzeju države Misuri. Funkcioner muzeja Bendžamin Kavtra kaže da je bio impresioniran tim davno emitovanim kulturnim programom Glasa Amerike

”Kada samo pomislite da se taj zvuk trube mogao èuti svuda u svetu i kada pomislite da je on predstavljao ono što je najbolje u amerièkoj kulturi u vreme kada je još vladala rasna segregacija, kada je pokret za gradjanska prava tek poèeo da deluje, a Amerika još nije bila rešila svoje kontroverze... Ovaj deliæ Amerike je ipak stizao do ljudi u svetu u svoj svojoj lepoti,“ rekao je Bendžamin Kavtra.

Mnogi od velikih amerièkih džez muzièara stekli su slavu u najudaljenijim krajevima sveta zahvaljujuæi Vilisu Konoveru, koji je najzad dobio priznanje za svoj pionirski rad.

XS
SM
MD
LG