Linkovi

Borba u SAD protiv zloèina mržnje - 2002-08-08


Èlanovi Komisije za meðuljudske odnose gradskog okruga Los Anðelesa navode da nikada nisu imali više posle nego u ovoj godini. Iako je veæina organizacija amerièkih muslimana osudila teroristièke napade na Njujork i Vašington, ti su dogaðaji naveli neke da u želji za osvetom napadaju na slepo. Širom Sjedinjenih Država je došlo do raznih incidenata, odnosno nasilja nad Muslimanima i osobama bliskoistoènog porekla. Tri nedelje nakon napada, u Los Anðelesu je naglo porastao broj delikata mržnje prema osobama, koje su samo na prvi pogled lièile da su sa Bliskog Istoka. Meðu žrtavma pretnji i nasilja našli su se, na primer, indijski siki i Jeremeni. Maršal Vong, koji je zadužen da prati sluèajeve delikta mržnje u Komisiji sa meðuljudske odnose, kaže da je bilo i sasvim suprotnih reagovanja:

“Politièari i lideri zajednica širom zemlje su vrlo brzo poèeli da pozivaju na tolerantnost i jedinstvo u jeku nacionalne tragedije. Mislim da to ukazuje na napredak i opštu spoznaju da je netolerantnost najgora vrsta reagovanja na dogaðaje kao što su bili teroristièki napadi prošlog septembra”.

Oganizovani su mesni sastanci radi pružanja pomoæi ugroženim zajednicama, i otvorene telefonske vruæe linije za prijavljivanje delikata mržnje. Javno su se izjašnjavale i holivudske popularne liènosti. Glumac Denis Kvejd i pevaè Hari Belafonte su nedavno objavili sledeæu reklamu:

“Ne zaboravite šta predstavlja zastava kojom mašete. Ne zaboravite da spreèite mržnju. Ujedinjeni smo jaèi. Ne zaboravite šta predstavlja zastava koju mašete”.

Delikti mržnje se veoma energièno gone, kaže Kerolin Vitkof, šef za graðanska prava u kancelariji javnog tužilaštva grada Los Anðelesa:

“Takvi zloèini su posebno gnusni, jer se ljudi nišane zbog njihove rase, vere ili nacionalnog porekla, dok vinovnici zloèina dodatno žele da upute poruku pretnje svim pripadnicima te zajednice.”

Po reèima Kerolin Vitkof, to je poruka pretnje èitavoj etnièkoj odnosno verskoj zajednici. Komisija za meðuljudske takoðe izraðuje programe za škole u kojim bi moglo doæi do rasnih sukoba. Èlan komisije, Elisa Makunga pokušava da predupreti takve probleme u gradu Gardena, u kojoj žive ðaci najrazlièitijeg etnièkog porekla:

“U srednjoj školi u Gardeni se, na primer, govori na 17 razlièitih jezika i na njemu vlada segregacija. U saradnji sa matiènim zajednicama i upravom srednje škole u Gardeni nastojimo da izradimo plan koji æe pomoæi ðacima.”

Nastavnici i uèenici u Gardeni uèe veštinu rešavanja konflikta mirnim putem. Èlanovi losanðeleske komisije za meðuljudske odnose kažu da je pored zakona protiv delikta mržnje, važno potpomagati bolje uzajamno razumevanje i ukazivati na naèine na koji se problemi mogu rešavati nenasilnim putem.

XS
SM
MD
LG