Linkovi

Kongres odobrio predsedniku široka ovlašæenja u trgovinskim pregovorima - 2002-08-02


Samo nekoliko dana pošto je ovaj zakonski predlog usvojen u Predstavnièkom domu, Senat se poveo za tim primerom i usvojio ga sa 64 glasa za i 34 protiv. Predsedavajuæi Odbora za finansije, demokrata iz Montane, Maks Boukus, jedan je od onih koji su uèestvovali u njegovoj izradi:

”Možemo da pokažemo svetu da æe Amerika predvoditi u izgradnji novog konsenzusa o medjunarodnoj trgovini,“ rekao je senator Boukus. Predsednik Buš je odmah pozdravio takav ishod glasanja, rekavši da æe ovlašæenje za trgovinske pregovore pomoæi posustaloj amerièkoj privredi otvaranjem novih tržišta i radnih mesta i stvaranjem novih moguænosti za farmere i radnike.

Pomenuta ovlašæenja, poznata pod imenom ”brza traka,“ od kljuène su važnosti za Bušove planove u oblasti trgovine, koji obuhvataju bilateralne sporazume sa Èileom i Singapurom i nastojanja da se osnuje trgovinska zona koja bi obuhvatila èitavu Severnu i Južnu Ameriku. ”Brza traka“ omoguæiæe predsedniku da pregovara o trgovinskim sporazumima koje æe Kongres moæi samo da usvoji ili odbaci, ali ne i da menja. Njene pristalice istièu da druge zemlje neæe ozbiljno da pregovaraju sa Sjedinjenim Državama ako predsednik nema takva ovlašæenja, jer se plaše da æe Kongres posle promeniti odredbe sporazuma. Protivnici, medju kojima je demokratski senator iz Severne Dakote Bajron Dorgan, smatraju da bi Kongres trebalo da ima više uticaja na trgovinske sporazume:

”Administracija æe pregovarati o trgovinskim sporazumima iza zatvorenih vrata, a Kongres pristaje na proceduru prema kojoj, kada se ti sporazumi donesu u Senat, neæe biti moguæe promeniti ni jednu reè u njima. Drugim reèima, Kongres je pristao da mu ruke budu vezane,“ rekao je senator Dorgan.

Raniji pokušaju da se obnovi ovo predsednièko ovlašæenje, isteklo 1994. godine, propali su zbog straha od moguæeg uticaja trgovinskih sporazuma na postojeæe standarde u oblasti zaštite prirode i radnih odnosa. Senator Boukus je rekao da je ta moguænost ogranièena jer zakon predvidja da amerièki pregovaraèi vrše pritisak za dobijanje obeæanja od zemalja sa kojima se pregovara da neæe ublažavati svoje standarde u oblasti zaštite prirode i radnih odnosa kako bi time stekle prednost.

Novi zakon takodje predvidja veæu pomoæ za amerièke radnike koji zbog nekog od novih sporazuma budu izgubili posao. Osim toga, zakonom se obnavljaju i proširuju trgovinske olakšice za Kolumbiju i druge zemlje u podruèju južnoamerièkih Anda, kako bi im se pomoglo u suzbijanju trgovine drogama. Takodje se proširuje moguænost za prodor tekstilne robe iz Afrike i karipskih zemalja na amerièko tržište.

XS
SM
MD
LG