Linkovi

U SAD obnovljeno interesovanje za poslovnu etiku - 2002-08-02


Možda su došla loša vremena za reputaciju amerièkih kompanija, ali svakako dobra za uèenje o poslovnoj etici. Elvud Oukli, profesor etike na Robinson Koledžu za biznis na Univerzitetu Georgia State kaže da sadašnji naslovi u dnevniku WALL STREET JOURNAL nude opširni materijal za buduæa predavanja.

”Mislim da je osnovna poruka da ukoliko ne igrate po pravilima koja je postavilo naše društvo, neæete uspeti. Pravila o iskrenom iskazivanju finansijksog statusa važe godinama. Kompanije koje su odabrale da ta pravila ignorišu, uhvaæena su na delu.“

Važnost budnosti i nadzora je još jedna lekcija koja treba da se izvuèe iz nedavnih skandala, kaže Džim Fišer, direktor Centra za poslovnu etiku - Emerson, pri Univerzitetu grada Sent Luis. Instrumenti postoje, dodaje on, i oni koji treba da ih primene moraju ozbiljno da shvate svoju odgovornost.

”Upravni odbori u korporacijama imaju osnovnu ulogu da paze na interese akcionara i na neki naèin drže pod kontrolom menadžment. Bezbednosni analitièari i brokerske kuæe takodje imaju svoj deo odgovornosti - dajuæi dobre savete investitorima. I knjigovodje treba tu da budu umešani, a takodje i finansijski revizori.“

Nedavni skandali napisali su još jednu lekciju, kaže Fišer, a to je moæ osvete deonièara. Pad vrednosti razmene na Njujorškoj berzi, kaže on, bio je naèin na koji su investitori stavili do znanja direktorima kompanija da prestupi imaju posledice.

”Ako postoji uteha to je da tržište snažno odgovara na nedisciplinu kompanija. Mislim da uzdržanost i zabrinutost investitora jeste jak, suprotstavljajuæi uticaj, i u finalnoj analizi korektivan uticaj.“

Elvud Oukli kaže da još jedan korektivan uticaj može da se pronadje u jednoj od odredbi zakona o privrednim prestupima koji je Kongres upravo usvojio, a predsednik potpisao. Ta odredba aktivno podržava zaposlene na svim nivoima da prijavljuju protivzakonite radnje, i štiti ih od moguæe osvete upravljaèkog aparata.

”Mislim da iz perspektive etièkog procesa, odredbe o zaštiti potkazivaèa možda æe doneti više dobrog nego bilo šta što je do sada pretvoreno u zakon. Na primer, prevara u Worldcom-u morala je biti poznata medju 15, 20 ili 40 zaposlenih u knjigovodstvenom odeljenju. Ipak niko od njih nije istupio i prijavio nezakonitu delatnost.“

Oukli smatra da bi novoustanovljen podsticaj za prijavu prestupa uz zaštitu od osvete trebalo da predstavlja dobro obezbedjenje protiv korporacionog kriminala.

XS
SM
MD
LG