Linkovi

Amerièki lekari uèe biznis - 2002-07-31


Ranije, kaže Dejvid Haf iz biznis škole Džons Hopkins univerziteta, kada je lekar želeo da njegova bolnica kupi novu opremu, samo je trebalo da ode kod šefa bolnièke administrativne službe i to zatraži.

”Sada se dešava da su sredstva bolnica ogranièena. Potrebnio su stvarni finansijski kao i klinièki razlozi zbog kojih bi kupovali novu opremu. Tako, sofisticirani lekari treba da imaju znanje iz biznisa i da poznaju terminologiju poslovanja da bi ubedili rukovodstvo bolnica da su njihovi predlozi opravdani.“

I tako, pre osam godina Dejvid Haf je stvroio biznis program na Džons Hopkins Univerzitetu da bi medicinarima pružio znanje o poslovanju. Benita Ašar je jedna od lekara danas ukljuèenih u program.

”Kada sam završila nastavu iz opšte hirurgije, osetila sam da imam znanje da se snadjem u gotovo svakoj katastrofalnoj klinièkoj situaciji. Ali, poèela sam da shvatam da sam stvarno morala da komuniciram sa bolnièkom administracijom na naèin na koji su oni navikli da bih mogla dobro da leèim pacijente.“

Kada je, na primer, htela da otvori specijalno odeljenje za leèenje teško izleèivih arana u svojoj bolnici, Benita Ašar je shvatila da je trebalo da rukovodstvu da i finansijsku i medicinsku procenu. Shvatila je da treba da pregovara sa osiguravajuæim kompanijama da bi ih ubedila da pokriju procedure koje je smatrala neophodnim za pacijente. Dejvid Haf je rekao obuka u svemu od raèunovodstva i finansija do pregovaranja i strateškog planiranja, daje lekarima ono što im je potrebno da bi uspešno ostvarili takve zahteve. Na završnom kursu, kaže on, lekari su ohrabreni da razviju sopstvene poslovne planove.

”Ono što mi radimo na tim kursevima je - primena teorije u praksi, što je brže moguæe.“

Neki napuste školu da bi zapoèeli svoj biznis, drugi neguju bolesne efikasnije. Benita Ašar kaže da posle kursa ima i jedan veæi, apstraktniji cilj.

”Nadam se da æu da povežem moje medicinsko znanje sa biznisom, da bih pokušala da napravim neke izmene u naèinu na koji se medicina primenjuje, generalno uzevši, kao i naèinu na koji se vodi poslovanje u vezi sa negom pacijenata.“

Poslednje tri godine, broj amerièkih lekara sa magistraturom iz biznisa je porastao za 23 odsto.

XS
SM
MD
LG