Linkovi

Širenje Evropske unije - 2002-07-31


Danska, koja je trenutni predsedavajuæi rotirajuæeg predsedništva Evropske unije, obeæala je završetak pregovora sa prvim krugom zemalja kandidata do Samita unije u Kopenhagenu u decembru. To bi kandidatima omoguæilo da postanu punopravni èlanovi 2004. posle ratifikacije sporazuma o njihovom pridruživanju skupštinama 15 sadašnjih èlanica Unije, Evropskom parlamentu i zakonodavnim organima samih zemalja kandidata. Danski ambasador u Evropskoj uniji, Poul Kristofersen kaže da njegova zemlja želi da reši sva nefinansijska pitanja što je pre moguæe da bi obe strane mogle da se od oktobra usresrede na pitanja koja su povezana sa novcem, kao što su poljoprivreda i direktna pomoæ siromašnim regionima. Kristofersen kaže da su pregovori u prethodna dva dana rešili samo polovinu od preostalih nefinansijskih prepreka za èlanstvo zemalja kandidata.

”Postojano napredujemo ka postizanju cilja koji je kao što znate cilj Danske kao predsedavajuæeg, da završimo pregovore sa prvom grupom zemalja do samita Evropskog saveta u Kopenhagenu.“

Zemlje kandidati moraju da usklade unutrašnje zakone sa evropskim u 30 oblasti pre nego što se kvalifikuju za èlanstvo u Uniji. Glavni pregovaraè Evropske komisije za širenje Unije Eneko Landaburu izjavio je da najteže tek predstoji. Govoreæi putem prevodioca, Landaburu je rekao da sadašnji èlanovi treba da se slože oko finansijskih sredstava koje su potrebne za proširenje Unije, što je veoma kontroverzna tema koja je podelila Nemaèku i Francusku, inaèe najuticajnije èlanove Unije.

”Ukoliko nemamo jednoglasnost, postupak proširenja æe kasniti i onda treba da zaboravimo na decembarski sastanak u Kopenhagenu kao krajnji rok.“

Kako finansirati proširenje, pitanje je koje je stavljeno na led do izbora u Nemaèkoj u septembru. Širenje Unije suoèava se sa još jednom preprekom - referendumom u Irskoj o Sporazumu iz Nice, kojim su adaptirane institucije Evropske unije za eventualno proširenje. Irski biraèi odbili su taj sporazum prošle godine, ali æe biti zamoljeni da ponovo i konaèno daju svoje mišljene krajem godine. Mnogi zvaniènici Evropske unije kažu da bi negativan ishod referenduma u Irskoj mogao da odloži ali ne i uništi postupak proširenja.

XS
SM
MD
LG