Linkovi

Poslanici DSS-a ipak se ne vraæaju u Skupštinu - 2002-07-29


Pre donošenja te odluke Administrativni odbor poništio je svoju ranije donetu odluku kojom su 21 najneredovnijem poslaniku DSS-a oduzeti mandati, a koju je Savezni ustavni sud u petak proglasio neustavnom. Poslanici DSS-a koji su prisustvovali sednici Odbora osporavali su pravo DOS–u da raspolaže njihovim mandatima, dok je suprotno stanovište branio šef poslanièkog kluba DOS-a Èedomir Jovanoviæ.

Pre zasedanja Administrativnog odbora visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Dejan Mihajlov najavio je mere kojima æe se ta partija braniti od nelegalnog oduzimanja poslanièkih mandata. Mihajlov je rekao da æe kriviène prijave biti podnete protiv èlanova Administrativnog odbora Skupštine Srbije, Republièke izborne komisije i Siniše Nikoliæa koji je podneo zahtev za oduzimanje mandata u ime DOS-a zbog zloupotrebe položaja i prekrajanja izborne volje graðana.

A Anketna komisija Skupštine Srbije koja je ispitivala navode o prisluškivanju jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice i o planu upada vojske u Biro za komunikacije Vlade Srbije prekinula je danas rad do 20. avgusta, bez zakljuèaka o dosadašnjem radu. Èlanovi komisije su, na konferenciji za novinare, odbacili tvrdnje da su tokom rada bili izloženi politièkim pritiscima. Èlan Komisije Dragan Subašiæ izrazio je zadovoljstvo do sada uèinjenim, ali i istakao da su on i njegove kolege nezadovoljni jer se jedan broj pozvanih lica nije odazvao pozivu za svedoèenje

Pred Komisijom do sada su iskaze dala èetvorica penzionisanih generala, savezni i republièki ministri policije Zoran Živkoviæ i Dušan Mihajloviæ, premijer Srbije Zoran Ðinðiæ i bivši i sadašnji šefovi Državne bezbednosti, ali ne i jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica i èlanovi njegovog kabineta.

XS
SM
MD
LG