Linkovi

Zaštita intelektualne svojine - 2002-07-26


Lokalni zakoni i medjunarodni sporazumi treba da zaštite intelektualnu svojinu. Pa ipak, na otvorenom tržištu u centru Los Andjelesa, i dalje se prodaju piratski filmovi na video kasetama. Roba sa lažnim zaštitnim znakovima, poput Roleks satova, se otvoreno prodaje. U zemljama poput Kine, problem je daleko veæi. Obimna podzemna ekonomija je bazirana na prodaji piratskih video snimaka i kompjuterskog softvera. Proizvodjaèi muzike, filmova i softvera kažu da gube milijarde dolara svake godine i jedna industrijska grupa navodi da su prošle godine Rusija i Kina bili medju najgorim prekršiocima. Medjutim, Robert Stol iz amerièkog ureda za patente kaže da se, sve u svemu, situacija poboljšava. Gospodin Stol je bio u Los Andjelesu, sa vladinim predstavnicima iz 12 drugih zemalja, na sastanku azijsko-pacifièkog foruma za ekonomsku saradnju. Amerièki funkcioneri saopštavaju da je, kad se Kina prikljuèila Svetskoj trgovinskoj organizaciji prošle godine, ta zemlja takodje potpisala sporazum te organizacije o intelektualnoj svojini. On istièe da Kina suzbija piratstvo i da æe imati koristi jer unutrašnja zaštita intelektualne svojine može samo da cveta kad su kopije i patenti zaštiæeni. Stol ukazuje na primer Južne Koreje.

Važno je da oni razviju domaæu zaštitu intelektualne svojine. Kao što možete videti, zemlje poput Koreje, koje imaju efikasne sisteme za zaštitu intelektualne svojine, razvile su se na takav naèin da je sada korejska firma SAMSUNG jedan od deset vodeæih podnosilaca zahteva za zaštitu patenata u Sjedinjenim Državama.

Zaštita intelektualne svojine pokriva široki spektar, od patentiranih formula za lekove do komercijalnih zaštitnih znakova kompanija poput McDonaldsa. Gospodin Stoll kaže da je važnost takve zaštite intelektualne svojine oèigledna za Sjedinjene Države koje izvoze proizvode zabavne industrije i kompjuterskog softvera u vrednosti od više milijardi dolara. Ronol Delacruz, filipinski funkcioner, kaže da je zaštita intelektualne svojine takodje važna za razvoj njegove zemlje.

Ona kreira klimu koja privlaèi investitore u zemlju. To bi nam takodje omoguæilo pristup tržištima van Filipina.

Delacruz primeæuje da Filipini imaju aktivnu muzièku industriju i da se nadaju da æe privuæi investicije kompjuterskog softvera. Obe te oblasti imaju beneficije od zaštite intelektualne svojine. Medjunarodna tela poput Svetske trgovinske organizacije i Ujedinjenih nacija rade na harmonizaciji nacionalnih zakona o zaštiti kopija patenata i zaštitnih znakova i nastoje da obezbede ponašanje u skladu sa medjunarodnim sporazumima. Medjutim, imati te zakone i sprovesti ih u delo su sve razlièite stvari, kaže Singapurski funkcioner S. Tiwari.

”Izazovi su isti za Singapur kao i za mnoge zemlje zbog toga što mada imate zakone koji pokušavaju da zaštite prava autora, istovremeno morate se pozabaviti problemom piratstva, bez obzira da li je reè o knjigama, softveru ili satovima.“

Isti funkcioner iz Singapura kaže da je još veæi izazov piratstvo preko Interneta. Amerièki funkcioner Robert Stoll kaže da se nikada ne može raèunati na stoprocentnu zaštitu i da æe distributeri piratskih dobara uvek donekle biti problem. Medjutim, on istièe da piratstvo može da se drži na prihvatljivom nivou. Jedna sugestija o kojoj je diskutovano na zatvorenom sastanku u Los Angelesu: su specijalizovani informativni centri za intelektualno vlasništvo u pojedinim zemljama. Ti centri bi koordinisali nastojanja mnogih vladinih agencija koje se sada bave tim problemom.

XS
SM
MD
LG