Linkovi

Novi istraživaèki centar za kompjuterske èipove - 2002-07-24


Cilj ovog projekta je izgradnja centra za razvoj sledeæe generacije elektronskih komponenti zvanih ”kompjuterski èipovi.“ Konzorcijum najveæih proizvodjaèa kompjuterskih èipova Internešenel sematek za lokaciju je izabrao Univerzitet države Njujork, u prestonici te države, Olbeniju. Izgradnja centra æe koštati više od 400 miliona dolara, od èega æe oko polovinu obezbediti država Njujork, tokom narednih 5 godina. Fizièar Alen Kalojeros, direktor jednog od kompjuterskih odeljenja na Univerzitetu države Njujork, u Olbeniju, kaže da æe istraživaèi raditi na razvijanju manjih, bržih, ali i jeftinijih èipova, koji se sada koriste u ogromnom broju uredjaja - od kuhinjskih aparata do sistema za borbu protiv bioterorizma:

”Kompjuterski èipovi su važni jer sada uèestvuju u oko 80 odsto uredjaja kojima se èoveèanstvo koristi. Na primer, oko 90 odsto funkcija u savremenom automobilu kontrolišu kompjuteri. Isto je u kuæi ili bilo gde drugde.“

U grupi Internešenel sematek nalaze se neke od najkrupnijih amerièkih firmi, kao što su IBM, Intel i Hjulet-Pakard, ali i evropskih, kao što su holandski Filips i nemaèki Infineon teknolodžis. Tu su i južnokorejski Hajniks i tajvanski TSMC. Istraživaèi u novom centru, koji æe se zvati ”Simatek sever,“ radiæe na èipovima od 300 milimetara, u saradnji sa nauènicima u prvom centru pomenutog konzorcijuma, osnovanom 1988. godine, na Univerzitetu države Teksas, u gradu Ostinu. Struènjaci kažu da je Internešenel simatek pomogao da Ostin postane centar visoke tehnologije, koji je privukao nove kompanije i podstakao razvoj lokalne privrede. Guverner države Njujork, Džordž Pataki, lièno je bio umešan u nagovaranje konzorcijuma da novi centar osnuje na Univerzitetu države Njujork. Taj univerzitet je nedavno izgradio veoma savremene objekte u nastojanju da otvori radna mesta za hiljade tehnološki visokoobrazovanih struènjaka. Guverner Pataki je rekao da bi novi centar mogao da preobrazi privredu severno od grada Njujorka. Profesor Kalojeros to potvrdjuje:

”Ako napravimo sasvim konzervativnu procenu da æe ekonomski uticaj biti samo pet ili deset procenata od onoga što se dogodilo u Ostinu, otkada je Sematek otvorio svoj centar, to bi predstavljalo zapanjujuæi privredni bum u državi Njujork.“

Konzorcijum Internešenel sematek izabrao je lokaciju u toj amerièkoj državi posle razmatranja više drugih opcija po obodu Pacifika, u Evropi i širom Sjedinjenih Država.

XS
SM
MD
LG