Linkovi

Miloševiæu ponovo porastao pritisak - 2002-07-20


Preporuka zatvorskog ljekara o pauzi u sudjenju zbog visokog krvnog pritiska Slobodana Miloševiæa došla je iznenada ali se, na osnovu svega što se prethodno dešavalo u i oko sudjenja, ne bi moglo reæi da je Miloševiæu pritisak neoèekivano porastao. Naprotiv.

Najprije je najavljeno da æe protiv Miloševiæa svjedoèiti njegov partijski saradnik Zoran Liliæ, koji je izmedju 1993. i 1997., kako se pokazalo, Miloševiæu èuvao mjesto predsjednika Jugoslavije. Liliæ se, naizgled nevoljko, uputio u Hag, gdje je po svemu sudeæi i došao ali je do danas ostala tajna gdje se nalazi.

Potom je iz izlaganja jednog od prijatelja suda, Miše Vladimirofa postalo jasno da Miloševiæ u Hagu treba da se suoèi i sa neugodnim svjedocima koji su istraživali porijeklo leševa u hladnjaèama u Dunavu – policajcima Draganom Karleušom i Boškom Radojkoviæem. Njihovo svjedoèenje moglo bi da potvrdi da su srpske snage tragove zloèina na Kosovu nastojale da prikriju prebacivanjem leševa pobijenih albanskih civila u Srbiju.

Na kraju je trebalo progutati i veoma neughodnu prièu zaštiæenog svjedoka K32 o zloèinima Vojske i policije Jugoslavije na Kosovu. Za razliku od ranijih svjedoka, K32 je vrlo detaljno opisao dogadjaje i naveo imena poèinilaca odnosno svojih komandanata. U selima Jeskovo i Trnje u martu 1999. godine vojska i policija su, prema ovom svjedoku, ubile oko 30 ljudi za koje je, kasnije, èuo da su bili teroristi.

”Ja nisam vidio ni jednoga u uniformi,“ rekao je K32 koji je kao vojnik VJ služio u jedinici pukovnika Božidara Deliæa. Za svog komandanta K32 je rekao da je èuo kako naredjuje da “niko ne smije da ostane živ” u selima kroz koja su prošli.

Sva ova svjedoèenja mogla bi se dobro uklopiti u sliku o neprimjerenoj upotrebi sile jugoslovenskih snaga bezbjednosti na Kosovu i o paralelnom lancu komandovanja koje je išlo od Miloševiæa lièno, preko Šainoviæa do generala Nebojše Pavkoviæa, izbjegavajuci Generalštab VJ. O tome je pred Tribunalom svjedoèio britanski vojni ataše u Beogradu, pukovnik Džon Krosland. Njegovo svjedoèenje, koje je upotpunilo sliku koju je o zloèinima nad Albancima na Kosovu pred Tribunalom veæ ranije skicirao lord Pedi Ešdaun, Miloševiæ u unakrsnom ispitivanju nije uspio znaèajnije da uzdrma.

XS
SM
MD
LG