Linkovi

Predstavljena arhitektonska rešenja za plac Svetskog trgovinskog centra - 2002-07-16


Svih šest predloga sadrže centralni tranzitni èvor slièan železnièkoj stanici Grand central. Svi takodje predvidjaju poslovne zgrade, sa više od milion kvadratnih metara korisnog prostora i obnavljanje mreže ulica koje su postojale pre nego što su dva oblakodera bila izgradjena. Medjutim, najvažnije je da sva rešenja predvidjaju neku vrstu spomenika u svom središtu. Predloženi spomenici - pjaceta, trg, trougao, bašta, park i šetalište - zahvataju od jedan i po do više od èetiri hektara. Nadzorni organ projekta je Korporacija za razvoj donjeg Menhetna, u saradnji sa Luèkom upravom grada Njujorka, koja je vlasnik terena. Predsednik te organizacije, Džon Vajthed, insistira da još ništa nije odluèeno i da je njihova namera bila da podstaknu rasprave u javnosti:

”Svaki od planova predstavlja paket predloženih ideja, koje se mogu medjusobno mešati, dopunjavati i revidirati, na osnovu reakcija u javnosti, i na osnovu daljeg rada naših arhitektonskih struènjaka.“

Rešenje za spomenik biæe nadjeno putem medjunarodnog konkursa, a gradjani æe moæi da uèestvuju u nizu javnih diskusija koje æe u organizaciji Korporacije za razvoj donjeg Menhetna poèeti krajem jula. Pored toga, planovi æe biti predstavljeni i na internetu, na adresi ”renew en-vaj-si.com,“ na kojoj æe moæi da se vide svi predlozi i pošalju predlozi i komentari. Luèka uprava grada Njujorka i Korporacija za razvoj donjeg Menhetna nadaju se da æe broj ponudjenih rešenja do septembra svesti na tri, a da æe definitivan plan biti usvojen u decembru.

XS
SM
MD
LG