Linkovi

Skupština obavezna da sprovede istragu o sluèaju Pavkoviæ - 2002-07-13


Poslanièka grupa vladajuæe koalicije DOS u Skupštini Srbije podnela je zahtev za formiranje Anketne komisije koja bi ispitala èinjenice u vezi sa aferom Pavkoviæ". S obzirom da Veæe graðana Savezne skupštine nije bilo sposobno da na zahtev poslanièke grupe DOS-a formira Anketnu komisiju radi sagledavanja stanja i utvrðivanja èinjenica o postojanju ili ne postojanju zloupotrebe službenog položaja najviših državnih funkcionera i neovlašæenog postupanja lica u njihovoj službi, Narodna skupština je u obavezi d preuzme taj posao i efikasno ga obavi, navodi se u obrazloženju zahteva DOS-a za formiranje Anketne komisije. Ta komisija imaæe 16 èlanova – devet iz DOS-a, tri iz Demokratske stranke Srbije, dva iz Socijalistièke partije Srbije i po jedan iz Srpske radikalne stranke i Stranke srpskog jedinstva, njeno formiranje predviðeno je na tekuæem vanrednom zasedanju a posao æe joj biti da temeljno istraži sve èinjenice u vezi sa "aferom Pavkoviæ" i javnost upozna sa istinom. Tim povodom srpski ministar policije i lider Nove demokratije Dušan Mihajloviæ je izjavio da je obaveza republièke Skupštine da utvrdi tu istinu i da je saopšti graðanima ove zemlje jer se radi o veoma ozbiljnoj stvari.

Visoki funkcioner i potpredsednik vlade u senci Demokratske stranke Srbije Rade Obradoviæ izjavio je da je Skupština Srbije nelegalna i da æe èlanovi DSS-a odgovarati na njena pitanja onda kada povrati svoj legalitet.

Narodni pokret Otpor osudio je one koji u Saveznom parlamentu nisu glasali za formiranje Anketne komisije za ispitivanje afere Pavkoviæ, jer je na taj naccin onemoguæeno da graðani Srbije saznaju punu istinu. Nadali smo se da æe ova afera biti prva u nizu koja æe biti rešena tako da graðani saznaju punu istinu o tome šta se dešavalo u Vojsci Jugoslavije, ali nažalost, ili nas je Vojislav Koštunica obmanuo, odnosno iz nekog razloga ne želi da puna istina izaðe pred graðane ove zemlje, ili kao predsednik DSS-a nema uticaj na savezne poslanike svoje stranke, saopštio je Otpor.

Posle bivših šefova uprave bezbednosti i uprave za moral Milana Ðakoviæa i Milena Simiæa danas je i penzionisani general Aleksandar Vasiljeviæ potvrdio prièu bivšeg naèelnika Generalštaba Nebojše Pavkoviæa da su savetnici jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice tražili od Vojske upad u Biro za komunikacije Vlade Srbije. U izjavi agenciji Beta, general Vasiljeviæ je rekao da je tog dana bio prisutan u Upravi bezbednosti sa ostalim generalima i da samo može da potvrdi ono što su veæ rekli Pavkoviæ, Ðakoviæ i Simiæ.

XS
SM
MD
LG