Linkovi

Buš traži sredstva za borbu protiv terorizma - 2002-07-09


Predsednik je rekao da je posla ima na pretek, da vreme istièe, i da nacija budno prati situaciju.

”Pre više od 100 dana, zatražio sam od Kongresa da odobri dodatna sredstva u cilju opremanja naših oružanih snaga i jaèanja bezbednosti na aerodromima. Èetiri meseca nakon toga, Sekretarijat za odbranu i nova Administracija za transportnu bezbednost još uvek èekaju na ta sredstva.“

Predsednik Buš je rekao da takodje oèekuje konaènu odluku o vojnom budžetu za novu fiskalnu godinu, koja poèinje u oktobru. On je istakao da Kongres takodje mora da odobri neophodni zakon o uspostavljanju Sekretarijata za unutrašnju bezbednost.

”Naša zemlja je u ratu i naši budžetski prioriteti i akcije treba da odraze tu realnost. Ti zakonski predlozi su od kritiène važnosti. Njihovo brzo usvajanje ne iskljuèuje niti bi trebalo da iskljuèi simultani napredak po pitanju drugih zakona.“

Predsednik Buš specifièno pomenuo zakonski predlog da se Beloj kuæi odobre veæa pregovaraèka ovlašæenja u domenu trgovine. Medju drugim prioritetima su reforma biznisa i energetski zakon koji su u razmatranju. Predsednik Buš je izjavio da je svestan da u novembru predstoje izbori za sve èlanove Predstavnièkog doma i jednu treæinu Senata, ali da Kongres ne sme da dopusti da se politika ispreèi na putu napredovanja zakonodavnog procesa.

”Znam da je ovo izborna godina i da æe i republikanci i demokrate biti koncentrisani na politièka pitanja. To je normalno tokom izborne godine. Medjutim, ne smemo dopustiti da bilo šta poremeti naš važan zajednièki zadatak.“

Clanovi Predstavnièkog doma i Senata æe biti u Vašingtonu nekoliko nedelja pre no što poènu gotovo mesec dana dug odmor u avgustu. Zasedanje zakonodavnog tela je prelimirano zakazano za kraj oktobra.

XS
SM
MD
LG