Linkovi

Bušov govor na Vol stritu - 2002-07-09


Predsednik Buš je izjavio da su poslovne malverzacije uglednih liènosti i korporacija poljuljale poverenje javnosti u amerièki ”veliki“ biznis:

”Privlaènost velikih profita s kraja dvedesetih godina navela je na zloupotrebu i ekscese. Stroža primena zakona i viši etièki snadardi moraju uneti novu eru integriteta u amerièki biznis.“

Predsednik Buš je izjavio da najviše menadžere treba oštrije kažnjavati za korupciju i malverzacije. Amerièki predsednik je takodje najavio uspostavljanje nove radne grupe èiji æe zadatak biti da nadgleda rad korporacija.

”Radna grupa æe funkcionisati kao specijalna jedinica za fiansijski kriminal. Baviæe se korporacijskim malverzacijama, vršiæe istrage nad onima koji ih spovode, i staraæe se da isti snose odgovornost za svoje akcije.“

Ti predlozi su usledili nizu skandala velikih korporacija koji su uzdrmali javno poverenje u poslovni sketor. Izgubljeno je na hiljade radnih mesta, i mnogi investitori su pretrpeli velike gubitke zbog naglog i vrtoglavog pada vrednosti deonica. Predsednik Buš kaže da æe vlada uèiniti sve što je u njenoj moæi da se taj problem koriguje. On je, medjutim, upozorio da æe u krajnjoj instanci sudbina amerièkih kirporacija biti u rukama vodeæih biznismena koji treba da postave visoke standarde i da žive u skladu sa tim standardima.

”U tome æe pomoæi oštriji zakoni i stroži propisi. Ali, u krajnjoj instanci, etika amerièkog biznisa zavisi od savesti lidera tog biznisa. Potrebni su nsam muškarci i žene koji prave razliku izmedju ambicije i pohlepe.“

I pre govora Džordža Buša na Vol stritu, èule su kritike u amerièkom Kongresu gde je vodeæi demokrata u Predstavnièkom domu Rièard Gephard izneo opasku da Bela kuæa daje oštra saopštenja ali da izbegava svaku akciju koja bi mogla da naljuti poslovni sektor.

”Za sada, administracija sledi poznatu strategiju koja glasi: koristi oštru retoriku i osudi krivce, i istovremeno odloži i ublaži sve reforme koje æe Kongres možda predložiti.“

Korporacijske malverzacije i potreba da se taj problem reši nalaze se na vrhu liste politièkih prioriteta u ovoj godini kongresnih izbora. Demorkate otvoreno zameraju republikancima da je njihova stranka -- stranka velikog biznisa. Tokom proteklih nekoliko dana èula su se i otvorena pitanja o poslovnim aktivnostima samog predsednika Buša u vreme dok je bio aktivan u privatnom sektoru. Sve te kritike pogadjaju osetljivi nerv u Beloj kuæi koja se nosi sa gnevom javnosti koji je izazvan propustima i ekscesima velikih korporacija. U svom govoru u Njujorku predsednik Buš je pokušao da se uzdigne iznad tih kritika rekavši da je na vladi i na korporacijama da izgrade poverenje javnosti i daju podstrek berzi.

XS
SM
MD
LG