Linkovi

NASA traga za kometama - 2002-07-08


Niko ne zna taèno kako su komete nastale, ali prema najpopularnijoj teoriji one su se pojavile u blizini udaljenih planeta našeg sistema, a zatim su bile izbaèene u još udaljeniju orbitu. Astronom sa univerziteta Kornel, Džozef Veverka, kaže da su komete najbolje saèuvani ostaci materijala od kojeg je postao naš solarni sistem, pre èetiri i po milijarde godina, i da je stoga važno pogledati ih izbliza:

”Ovo je neophodan sledeæi korak u istraživanju kometa, koje su najrasprostranjenija i najmanje poznata tela našeg solarnog sistema. Glavni zadatak sonde Kontura biæe da što detaljnije istraži njihovu prirodu i medjusobne razlike.“

Predvidjeno je da sonda Kontura prodje na udaljenosti izmedju 100 i 300 kilometara od dve komete i napravi najdetaljnije do sada snimke njihove površine. Istovremeno, senzori æe prikupljati podatke o fizièko-hemijskom sastavu takozvanog repa komete, koji se sastoji od prašine i gasa. Astronom Veverka kaže da æe analiza tih podataka možda pružiti odgovor na pitanja o ulozi koju su komete možda odigrale u ranoj istoriji Zemlje:

”Da li možemo da pokažemo da su veæi deo vode koja postoji u našim rekama, jezerima i morima donele komete? Da li je moguæe da vazduh koji danas udišemo potièe od kometa? I da li postoji moguænost da su molekuli koji su doveli do pojave života na Zemlji potekli sa kometa?“

Pored bacanja pogleda u prošlost, sonda Kontura pomoæi æe struènjacima amerièke agencije za svemirska istraživanja, NASA, da bace pogled ka buduænosti. Astronom NASE Donald Jomans kaže da komete možda imaju osobine koje bi mogle da pomognu u kolonizaciji solarnog sistema:

”Ako krenemo u to, biæe nam potrebne sirovine kako bismo mogli da gradimo odredjene strukture. Biæe nam potrebna voda za održavanje života. Osim toga, voda može da se razdvoji na kiseonik i vodonik, koji predstavljaju najefikasnije raketno gorivo. U izvesnom smislu, komete bi jednoga dana mogle da postanu stanice za snabdevanje gorivom i sirovinama, u procesu kolonizacije drugih planeta.“

Sonda Kontura trebalo bi da u novembru iduæe godine stigne do komete Enki, a dve i po godine kasnije do komete Švasman-Voèman tri. Pošto je sagradjena sa relativno malim budžetom od 159 miliona dolara, sonda Kontura æe najmanje èetiri puta obleteti oko Zemlje i Sunca, kako bi njihovu gravitaciju iskoristila za hvatanje zaleta ka udaljenim kometama i na taj naèin uštedela gorivo. Njena misija je zamišljena elastièno, što znaèi da æe biti moguæe poslati je u blizinu još neke komete, koja æe možda u medjuvremenu pristiæi iz udaljenih delova našeg solarnog sistema.

XS
SM
MD
LG