Linkovi

Centri moæi planiraju destabilizaciju zemlje - 2002-07-05


Nije reè o dokazima veæ o indicijama i operativnim saznanjima o kojima sam veæ obavestio državni vrh, rekao je Mihajloviæ. A to je najava da æe posle Vidovdana biti likvidiran neko od ministara ili politièara i da jedino ime koje smo uspeli da saznamo je Èedomir Jovanoviæ, rekao je ministar Mhajloviæ.

Mihajloviæ je istakao da su sve rasprave koje je pokrenuo o radu MUP-a u pismima Vladi Srbije i predsednici republièkog parlamenta Nataši Miæiæ završene na juèerašnjoj sednici kolegijuma Vlade Srbije koji je saopštio da je javna rasprava o radu MUP-a nepotrebna, da je Vlada svesna problema u tom Ministarstvu i spremna da istraje na njihovom rešavanju.

Ministar policije je ocenio da je hajka na MUP poèela nakon hapšenja bivšeg jugoslovenskog predsednika Slobodana Miloševiæa i njegovog odvoðenja u Hag. Pošto je Demokratska stranka Srbije napustila Vladu Srbije ubijen je bivši saradnik Državne bezbednosti Momir Gavriloviæ, a da kada je DSS formirala vladu u senci likvidiran je policijski general Boško Buha, rekao je ministar Mihajloviæ. Da li je to sluèajnost ili su to bili signali nekom centrui moði ili interesnoj grupi ovde u zemlji ili izvan zemlje da poèini taj zloèin u funkciji destabilizacije zemlje, ja nemam odogovor na to pitanje ali stalno o tome razmišljam, rekao je Mihajloviæ.

Funkcioner Demokratske stranke Srbije Dragan Joèiæ, zadužen za resor policije u Vladi u senci, odbacio je tvrdnje ministra Mihajloviæa da ubistvo Momira Gavriloviæa i Boška Buhe imaju veze sa politikom koju vodi ta partija. Takve izjave ministra policije neæe nikome omoguæiti da ublaži odgovornost za neuspehe u poslu kojim se bavi, rekao je Joèiæ i poruèio Mihajloviæu da mu je bolje da se bavi otkrivanjem i suzbijanjem organizovanog kriminala nego što svoju poziciju koristi za dnevnopolitièke svrhe.

Danas se oglasio još jedan visoki policijski funkcioner. Zamenik naèelnika uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije Dragan Karleuša izjavio je da æe o njegovom eventualnom svedoèenju pred Haškim tribunalom odluèivati Nacionalni komitet za saradnju sa tim sudom. Za sada nisam dobio nikakav poziv, ne verujem da æu biti pozvan a ako budem – mogao bi da svedoèim samo o sluèaju hladnjaèa, jer sam o tome vodio policijsku istragu, rekao je Karleuša dodajuæi da ne može da svedoèi o sukobima na Kosovu jer nije bio svedok tih dogaðanja. Sa nekih ratnih dogaðaja na Kosovu skinut je veo tajne pošto je jugoslovenska vlada odluèila da skine oznaku tajnosti i dostavi Haškom tribunalu nekoliko vojnih propisa ali i oslobodila dužnosti èuvanja državne i vojne tajne o dogaðajima na Kosovu osumnjièenog Obrada Stevanoviæa i svedoke Radomira Markoviæa i Teodora Stanèiæa. Stevanoviæ je u vreme sukoba na Kosovu bio je zamenik naèelnika Javne bezbednosti MUP–a Srbije, a Markoviæ šef srpske tajne policije.

XS
SM
MD
LG